Doposażenia i akcje ratunkowe

21 czerwca 2021
W gminie Miedźna funkcjonują cztery jednostki OSP, trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Gmina zakupiła wyposażenie do szatni dla strażaków OSP Gilowice (zakupiono szafki, drzwi i materiały do remontu -prace wykonali strażacy we własnym zakresie), zakupiono także opony do samochodu pożarniczego Jelcz, a także z funduszu sołeckiego, zestaw poduszek pneumatycznych. Dla OSP Góra zakupiono dwustanowiskowy garaż blaszany, zakupiono oznakowanie dla pojazdu pożarniczego. OSP Miedźna została doposażona przez zakup miernika czterogazowego. Doposażono na wszystkich samochodach ratowniczych torby medyczne PSP R1, przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Zakupiono umundurowanie według zgłaszanych potrzeb.

Jednostki OSP wyjeżdżały w 2020 roku do akcji ratunkowych 134 razy. OSP Wola - 45, OSP Miedźna - 28, OSP Gilowice - 25, OSP Góra - 36 razy. Strażacy OSP Wola wyjeżdżali do działań ratowniczych - 45 razy, w tym 16 do pożaru, 27 do miejscowych zagrożeń i 2 do alarmów fałszywych. Strażacy z Gilowic wyjeżdżali - 25, w tym 5 do pożaru, 20 do miejscowych zagrożeń. OSP Góra wyjeżdżała do działań ratowniczych 36 razy, w tym 19 do pożaru, 15 do miejscowych zagrożeń i 2 do alarmów fałszywych. Strażacy OSP Miedźna wyjeżdżali do działań ratowniczych 28 razy, w tym 5 do pożaru, 19 do miejscowych zagrożeń i 4 do alarmów fałszywych. Na terenie gminy znajduje się lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama