REHABILITACJA - GMINA SFINANSUJE

21 czerwca 2021
Do końca roku Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Pszczyna do kwoty 140 tys. zł. Tak wynika z umowy podpisanej pomiędzy Urszulą Szypułą, dyrektorem placówki, a burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem. Świadczenie finansowane z budżetu gminy dotyczą rehabilitacji leczniczej znajdującej się w katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych. - Każdego roku gmina Pszczyna finansuje świadczenia zdrowotne, które są wykonywane w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym. W tym roku na zabiegi rehabilitacyjne przekażemy 140 tys. zł. Warto podkreślić, że na profilaktykę i ochronę zdrowia zabezpieczamy rocznie środki w wysokości ok. 1,7 mln zł - mówi burmistrz Dariusz Skrobol. Osoby, która zamierzają skorzystać ze świadczeń muszą posiadać skierowanie do działu/pracowni fizjoterapii zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 roku.

KATALOG ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
Wizyta fizjoterapeutyczna - pierwsza w cyklu zabiegowym, wizyta fizjoterapeutyczna - podczas cyklu zabiegów (wymaga uzasadnienia), wizyta fizjoterapeutyczna - na zakończenie cyklu zabiegów
Kinezyterapia: indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min., ćwiczenia wspomagane - minimum 15 minut, pionizacja, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - minimum 15 minut, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - minimum 15 minut, ćwiczenia izometryczne - minimum 15 minut, nauka czynności lokomocji - minimum 15 minut, wyciągi, inne formy usprawniania (kinezyterapia) - minimum 15 minut, ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)
Masaż: masaż mechaniczny
Elektrolecznictwo: galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy TRAEBERTA, prądy KOTZA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza
Magnetoterapia: impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
Światłolecznictwo: naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym - miejscowe, laseroterapia - skaner, laseroterapia punktowa
Hydroterapia: kąpiel wirowa kończyn
Krioterapia: krioterapia - miejscowa (pary azotu)
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama