Odznaczenia i dyplomy

2 sierpnia 2021
Koło Gospodyń Wiejskich z Jankowic świętowało swoje 60-lecie istnienia. 70-lecia działalności uczciło także Kółko Rolnicze. Uczczenie podwójnego jubileuszu rozpoczęła msza w kościele św. Izydora w Jankowicach. Następnie w restauracji Stary Grant odbyło się spotkanie biesiadne, a do wspólnego świętowania członkinie KGW i członkowie KR w Jankowicach zaprosili m.in. samorządowców, przedstawicieli organizacji rolniczych, sołeckich oraz innych Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Pszczyna i Kobiór.

KGW przez te lata jest mocno zaangażowane na rzecz małej Ojczyzny, niestrudzone pielęgnowanie tradycji i lokalnych obyczajów uczestniczy w imprezach lokalnych oraz konkursach gminnych i powiatowych. - Mamy tyle pucharów i dyplomów, że w salce domu parafialnego, gdzie się spotykamy zaczyna brakować już miejsca - opowiada Hildegarda Wojtala, przewodnicząca KGW. Jubileuszowe spotkanie było okazją do gratulacji i podziękowań. Aniela Bałuch została odznaczona Orderem Serca Matkom Wsi. To symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków - patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji oraz za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie ojczyzny. Hildegarda Wojtala i prezes Kółka Rolniczego w Jankowicach Czesław Pitlok otrzymali statuetki „Złotego Kółkowicza”. Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Andrzej Krawczyk oraz przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Łucja Krutak wręczyli także dyplomy i podziękowania.
Kobiety z Jankowic założyły Koło Gospodyń Wiejskich w 1960 roku. Na początku działalności organizowały kursy kroju, szycia i haftu, prowadziły szkolenia z zakresu hodowli zwierząt, a także udzielały porad kulinarnych. Jego założycielką oraz pierwszą przewodniczącą była Marta Morkisz. Od prawie 20 lat funkcję tę pełni Hildegarda Wojtala. Koło Gospodyń Wiejskich oraz Kółko Rolnicze liczą 50 członkiń i członków. - W latach 70. XX wieku nasze Koło tworzyło, aż 100 kobiet. W 1978 roku przy KGW w Jankowicach powstał Zespół Folklorystyczny „Jankowiczanki”, który założyła Julia Simka - mówiła Hildegarda Wojtala. - Po 23 latach kierowania zespołem oddała pałeczkę w moje ręce - dodała.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama