Zasłużone świętowanie

6 sierpnia 2021
Swoje jubileusze w gminie Suszec obchodziły trzy zasłużone stowarzyszenia: 30 - lecie Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”, 40 - lecie Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, 25 - lecie Chór „Pogodna Jesień”. Okolicznościowa gala odbyła się30 lipca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Nie zabrakło gratulacji i życzeń na następne lata oraz występów zespołów-jubilatów.

Podczas uroczystości starosta pszczyński Barbara Bandoła wręczyła statuetki Żubra Pszczyńskiego Zespołowi Śpiewaczemu „Mizerowianki” i Chórowi „Pogodna Jesień” za promowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Żubra Pszczyńskiego otrzymała także kierownik zespołów śpiewaczych i chóru Halina Gryszko za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” otrzymał statuetkę Żubra Starosty Pszczyńskiego w 2015 roku. Wójt gminy Suszec Marian Pawlas i przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta po raz pierwszy w historii gminy wręczyli Odznakę Honorową Gminy Suszec, którą przyznano Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Radostowianki”, Chórowi „Pogodna Jesień” oraz Zespołowi Śpiewaczemu „Mizerowianki”.

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” powstał we wrześniu 1980 roku. Od początku istnienia do 2017 roku jego kierownikiem artystycznym była Jadwiga Masny. Obecnie zespół działa pod opieką Haliny Gryszko. W takcie 40-letniej działalności „Radostowianki” osiągnęły wiele sukcesów przypieczętowanych licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. zakwalifikowały się do Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. - To jest pokolenie, które kocha śpiewać. Śpiewali pracując i wykonując codzienne obowiązki. Jeszcze kilka lat temu, prawie każdy prowadził gospodarstwo rolne, pracy było sporo, ale wyjście na próbę zespołu traktowano jak prawdziwe święto. Do teraz, dopóki mają siły przychodzą na nasze cotygodniowe spotkania, żeby pośpiewać i wspólnie spędzić czas - mówi Halina Gryszko, kierownik zespołów śpiewaczych i chóru z gminy Suszec.

Zespół „Mizerowianki” został założony 8 marca 1990 roku. Pierwszą kierowniczą zespołu była Rozalia Kubiczek, a kolejną Maria Jarczyk. Od początku istnienia śpiewającym przygrywał akordeonista Marek Kukla, który w 2003 roku objął funkcję kierownika zespołu. W dalszych latach zespołem kierowała Barbara Garus, a obecnie Halina Gryszko. W swoim repertuarze ma opracowanych około 200 pieśni, skeczów i monologów o charakterze ludowym.

Chór “Pogodna Jesień” został powołany w dniu 27 września 1995 roku. Pierwszym kierownikiem chóru był Marian Cieśla - nauczyciel muzyki, folklorysta i zbieracz pieśni ludowych śpiewanych na terenie gminy i powiatu. Pogodna Jesień śpiewała pod jego kierownictwem do 2002 roku. Kolejnymi dyrygentkami były: Aniela Kudrzik i Barbara Garus. Obecnie chór prowadzi Halina Gryszko. Członkowie chóru występują na imprezach o zasięgu zarówno lokalnym, powiatowym jak i wojewódzkim.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama