Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Projekt "Life Vistula"

9 września 2021
Głównym celem Projektu "Life Vistula" prowadzonego przez RDOŚ w Katowicach, RDOŚ w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskie Koło Ornitologiczne jest ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności: ślepowrona i rybitwy rzecznej. W tym celu zostaną zrealizowane następujące działania: zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych, zabezpieczenie wyspy na Jeziorze Goczałkowickim, by zapobiec jej zalewaniu, zabezpieczenie wysp na żwirowniach, rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona - wyposażenie dorosłych ptaków przystępujących do lęgów oraz młodych osobników w nadajniki telemetryczne (GPS/GSM), a także uporządkowanie ruchu turystycznego, który będzie obejmować budowę wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim, budowę miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych, budowę po południowej stronie zbiornika dwóch pomostów dla wędkarzy, wytypowanie i oznaczenie dostępnych dla turystów tras na terenie stawów hodowlanych.

Inwestycja w ramach projektu Life Vistula, dotycząca budowy infrastruktury turystycznej, obejmuje powstanie wieży obserwacyjnej nad Jeziorem Goczałkowickim. Widok będzie rozlegał się m.in. na nowo powstałą ptasią wyspę. Powstaną też miejsca postojowe dla samochodów oraz wiaty wraz ze zjazdem z drogi i obiektami małej architektury - tabliczkami edukacyjnymi i ławkami
Niestety z opóźnieniem powstaną planowana w Wiśle Małej wieża widokowa, a w Wiśle Wielkiej - Kolonii (przy porcie) wiata z obiektami małej architektury. Inwestycja muszą zostać przesunięta na kolejny rok. Wykonawca wyłoniony w przetargu ogłoszonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zrezygnował z podpisania umowy. Z uwagi na konieczność rozliczenia inwestycji w danym roku kalendarzowym postępowanie ma zostać ogłoszone dopiero wiosną 2022 roku.
M.R.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (3 listopada 2021r.)

Reklama