Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Gminne działania

9 września 2021
Termin wymiany starych kotłów zbliża się nieubłagalnie. O ich konieczności na terenie gminy Pszczyny przypominają ustawione specjalne potykacze. To kolejne z działań promujących wymianę najstarszych kotłów i informujące o możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel. Na potykacze można natknąć się w Ratuszu, w sąsiedztwie Referatu ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 11 czy w Parku Aktywności przy ul. Bramkowej. Znalazły się na nich podstawowe informacje dotyczące obowiązku wymiany najstarszych kotłów węglowych i terminów wynikających z uchwały Sejmiku Wojewódzkiego. Ponadto na planszach pojawiły się wiadomości o programach realizowanych na terenie gminy Pszczyna, w ramach których udzielane jest wsparcie finansowe na proekologiczne inwestycje. - Coraz mniej czasu pozostało do okresu grzewczego i wymiany tych kotłów, których użytkowanie zgodnie z uchwałą sejmiku wojewódzkiego będzie zabronione - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Korzystamy z każdej sposobności, by przypomnieć o najważniejszych terminach oraz o możliwościach pozyskania dofinansowania w tym zakresie - dodaje.

Potykacze to jedno z podjętych działań w ramach akcji Gramy czysto! #smogover. Wcześniej pojawiły się broszury i plakaty. Podczas wydarzeń kulturalnych w plenerze organizowane są specjalny punkty konsultacyjno-informacyjny. Dodatkowe materiały publikowane są w mediach. Kolejnym krokiem do tego, aby w Pszczynie ograniczyć niską emisję jest przyjęta, 19 sierpnia na sesji Rady Miejskiej, uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków z terenu gminy Pszczyna ogrzewanych ekologicznie. Ulga od 1 stycznia 2022 roku każdorazowo będzie przyznawana na okres dwóch lat. Ze zwolnienia skorzystają m.in. mieszkańcy, dla których podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła, ciepło z sieci ciepłowniczej lub wykorzystują energię elektryczną (np. instalacje fotowoltaiczne), gaz, olej opałowy, pellet drzewny oraz kotły zgazowujące drewno. Zwolnione z podatku od nieruchomości będą:
• budynki mieszkalne lub ich części, w których na dzień 1 stycznia 2021 r. stosowane są ekologiczne źródła ciepła.
• budynki mieszkalne lub ich części, w których po dniu 1 stycznia 2021 r. dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła.
• budynki mieszkalne lub ich części, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2021 r., w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.
Warto przypomnieć, że od dnia 16 sierpnia wprowadzono zmiany w programie "Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach - pilotaż" na terenie gminy Pszczyna. Między innymi podniesiono progi dochodowe uprawniające do skorzystania z dofinansowania. Podobnie, jak w programie "Czyste Powietrze", NFOŚiGW podwyższył progi dochodowe uprawniające do skorzystania z podwyższonego dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (od 3 do 20 lokali). Od 16 sierpnia br., dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł (wcześniej 1960 zł - wzrost o 229 zł), a dla wieloosobowych - 1564 zł na osobę (wcześniej 1400 zł - wzrost o 164 zł). Ponadto - w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych - zrezygnowano z wymogu wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (dokumenty dotyczące ewentualnej obecności ptaków lub ich siedlisk, a także nietoperzy) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ten wymóg ograniczał wiele wspólnot mieszkaniowych, co uniemożliwiało złożenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku tej grupy beneficjentów, wspomniane ekspertyzy będą konieczne, ale dopiero na etapie złożenia wniosku o płatność. Więcej o programie: www.wfosigw.katowice.pl/dokumentacja-programowa.html
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (3 listopada 2021r.)

Reklama