Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Eko - działania

5 października 2021
#sadziMY 30 września - 1 października po raz trzeci miała miejsce ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W nadleśnictwach każdy chętny mógł otrzymać sadzonkę. Do rozdania było aż milion młodych drzewek. - Lasy, drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas - podkreśla Józef Kubica, p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. - Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już jedną trzecią powierzchni kraju. Akcję #sadziMY organizujemy po to, żeby jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować. W powiecie pszczyńskim w tych dniach na terenie siedziby Nadleśnictwa Kobiór w Piasku wszyscy chętni także byli obdarowywani sadzonkami drzew gatunków leśnych. Leśnicy zachęcali do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY, której głównym celem jest sadzenie drzewek poza terenem leśnym, np. na prywatnych posesjach.

Sprzątają
ZDJĘCIE - Golasowice z podpisem: Młodzież sprzątała okolice Golasowic.
W przedostatnim tygodniu września uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach akcentując akcję "Sprzątania świata" wyruszyli w otoczenie placówki zbierając śmieci. Najwięcej odpadów znaleźli w pobliskim lesie, oprócz kawałków papieru, puszek aluminiowych i plastikowych butelek natknęli się także na składowisko zużytych opon. Terenowe zajęcia uwrażliwiły młodych mieszkańców Golasowic do podjęcia wspólnych inicjatyw na rzecz poszanowania środowiska z przeciwdziałaniem zaśmiecaniu oraz poruszyły tematy gospodarowania odpadami i zachodzącymi zmianami klimatycznymi.
Z kolei „Czyste Orzesze” to inicjatywa społeczna utworzona w 2020r. w odpowiedzi na zalegające w naszym otoczeniu śmieci. Ludzie skupieni wokół „Czystego Orzesza” organizują mieszkańców miasta jeden raz w miesiącu w celu posprzątania wybranego obszaru. 25 września. gospodarzem terenu objętego porządkami było Nadleśnictwo Kobiór. W sumie grupa ochotników licząca ponad 60 osób ruszyła do lasu. Podczas dwugodzinnego spaceru po lesie wzdłuż ul. Żorskiej i Pasieki zebrano ok. 10 m3 śmieci. Na zmęczonych, ale zadowolonych z efektów własnej pracy uczestników czekał na zakończenie gorący posiłek.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama