Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Celem jest eliminacja niskiej emisji

5 października 2021
28 września obradował Parlamentarny Zespół Antysmogowy. W jego skład wchodzi 22 posłów oraz 1 senator. W spotkaniu uczestniczyli również między innymi przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, Polskiego Alarmu Smogowego oraz przedstawiciele samorządów. Gmina Pszczyna korzystając z zaproszenia wzięła udział w posiedzeniu, którą reprezentowała Magdalena Polok, kierownik Referatu ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego. - Tematem narady były antysmogowe działania instytucji publicznych oraz realizacja programów związanych z poprawą jakości powietrza. Oparto się na danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz raportach Najwyższej Izby Kontroli - relacjonuje Magdalena Polok. Jak dodaje, spotkanie z parlamentarzystami było dobrą okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. - Wraz z jesienią rozpoczął się sezon grzewczy. Naszym wspólnym celem jest eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. W gminie Pszczyna prowadzimy szereg działań mających na celu zachęcić mieszkańców i właścicieli nieruchomości do wymiany najmniej ekologicznych źródeł energii. Równolegle realizowanych jest kilka programów opartych na dofinansowaniu inwestycji, wprowadzane są zachęty podatkowe i organizowane spotkania z mieszkańcami - wylicza kierownik

Na zdjęciu: Akcja informacyjna i rozdawanie krzewów azalii, rododendronów i magnolii cieszyła się dużym zainteresowanie mieszkańców
Tydzień wcześniej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywały się I Metropolitalne Dni Energii. W panelu poświęconemu efektywnej realizacji programu Czyste Powietrze wziął udział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol wspólnie z Katarzyną Siwkowską - z-cą dyrektora Departamentu Czystego Powietrza, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (on-line), a także Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Mogłem przedstawić nasze uwagi i doświadczenia. W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie projektem. Po uruchomieniu w Pszczynie punktu konsultacyjnego złożonych wniosków znacznie przybyło. Dla porównania przypomnę, że od początku roku 2021 w programie „Czyste Powietrze” zostało złożonych 639 wniosków dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terenie gminny Pszczyna, w tym 361 za pośrednictwem Referatu ds. Jakości Powietrza W większości są to wnioski dotyczące wymiany kotła węglowego na gazowy. W całym 2020 r. do WFOŚiGW w Katowicach z gminy wpłynęło 210 takich wniosków - informuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
Możliwości są, warto skorzystać
W gminach powiatu pszczyńskiego trwają akcje informacyjno-edukacyjne. W Pszczynie odbywają się konsultacje dotyczące możliwości dofinansowania wymiany kotłów i termomodernizacji budynków. 29 września przybyłych na spotkanie blisko 20 mieszkańców mogło pozyskać informacje nie tylko o realizowanych programach, ale także dowiedzieć się o dofinansowaniu gminnym i o możliwości skorzystania ulgi termomodernizacyjnej. - W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady programów, procedury, przedsięwzięcia możliwe do dofinansowania, zakres pomocy finansowej przy ich podjęciu, a także ogólne warunki udziału określające kto może zostać beneficjentem - mówi Magdalena Polok, kierownik Referatu ds. Jakości Powietrza. Przy okazji inicjatyw informacyjno - edukacyjnych można powrócić do domu z prezentem. Tak było, np. 21 września na parkingu przy ulicy Bielskiej w Pszczynie, gdzie mieszkańcy gminy Pszczyna mogli odebrać nieodpłatnie krzewy azalii, rododendronów i magnolii. Inicjatywa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni rozdali tego dnia aż 1 000 sztuk krzewów. - Zdecydowaliśmy o reaktywowaniu akcji, które kilka lat temu miały miejsce na terenie Pszczyny. Polega ona na rozdawaniu krzewów azalii, rododendronów i magnolii. Przy okazji uruchomiliśmy punkt konsultacyjny. Chcielibyśmy po raz kolejny przypomnieć o konieczności wymiany „kopciuchów” i terminach, które wynikają z uchwały antysmogowej sejmiku województwa śląskiego - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol. Podobne inicjatywy mają być nadal kontynuowane.
Podobne spotkania informacyjne odbywają się w Goczałkowicach - Zdroju. 21 września w Urzędzie Gminy odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami poświęcone wskazaniu na możliwości pozyskania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. - Naszym celem jest zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie. Zwłaszcza, że zapisy uchwały antysmogowej są jednoznaczne - do końca tego roku muszą zostać wymienione najstarsze kotły. Dlatego realizujemy kolejne etapy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, od czerwca w Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Możliwości są, dlatego warto z nich skorzystać, w trosce o zdrowie nasze i naszych bliskich - mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.
Warto pamiętać, że zgodnie z uchwałą sejmiku województwa śląskiego najstarsze kotły należy wymienić do końca tego roku. Terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:
• do końca 2021 roku - kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (instalacje z 2006 r. i starsze oraz bez tabliczki znamionowej),
• do końca 2023 roku - kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.),
• do końca 2025 roku - kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.),
• do końca 2027 roku - kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012).
A.K.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama