Kto następny ?

5 października 2021
Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol i starosta pszczyński Barbara Bandoła podpisali umowę Gmina Pszczyna przystąpiła do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, która będzie występowała pod nazwą Szpital JOANNITAS w Pszczynie Z podpisanej, 21 września pomiędzy burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem i starostą Barbarą Bandołą, wicestarostą Damianem Cieszewskim umowy o współpracy wynika, że Gmina Pszczyna obejmuje 13,47% udziałów w spółce za kwotę 760 tys. zł i wspólnie z powiatem będzie odtąd konsultować sprawy istotne dla spółki, decydować o dopłatach, podwyższaniu kapitału, działać na rzecz podnoszenia jakości usług w szpitalu.

Zanim zapadła ostateczna decyzja na zlecenie burmistrza przygotowano dokument „Analiza przystąpienia gminy Pszczyna do spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.” zarządzającą pszczyńskim szpitalem, która była omawiana podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Dokument bardzo szczegółowo opisuje dane ekonomiczne, otoczenie rynkowe, sprawozdania finansowe, a także plany rozwoju spółki. Był opracowaniem, które pozwoliło wypracować stanowisko Urzędu Miejskiego. - Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców to jeden z głównych celów samorządu terytorialnego. Dzisiaj nie widzimy innej możliwości jak wsparcie Powiatu Pszczyńskiego w zakresie prowadzenia szpitala. Dziękuję za bardzo merytoryczne dyskusje podczas ostatniego roku i posiedzeń Rady Miejskiej w Pszczynie, gdzie omawialiśmy każdy aspekt związany z tym, jak powiat potrzebuje współudziałowców w spółce - mówił burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
Co daje i na jakie konkrety przekłada się podpisana umowa i utworzenie spółki samorządowej ? Marcin Leśniewski, dyrektor szpitala wymienia dwa aspekty: - Po pierwsze to wsparcie finansowe, które pomaga w uzyskiwaniu i utrzymywaniu płynności finansowej szpitala jako przedsiębiorstwa. Drugi obszar to swego rodzaju wsparcie moralne. Sytuacja, w której przedstawiciele mieszkańców uznają, że szpital jest miejscem, w którym można współpracować ponad interesami poszczególnych gmin. To pokazuje, że moc moralna tego przystąpienia ma znaczenie najważniejsze - podkreślał dyrektor Leśniewski.
Być może zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Pszczyna i Powiatem Pszczyńskim zachęci przystąpienia do spółki pozostałe samorządy z powiatu pszczyńskiego, również te spoza powiatu, których mieszkańcy leczą się w pszczyńskim szpitalu. Na razie takie możliwości rozważają, konkretów brak. Od lat o to zabiega Powiat Pszczyński prowadząc rozmowy z wójtami i burmistrzami. Samorządy rozumieją potrzeby i na miarę możliwości i świadczą póki co środki, które przeznaczone głównie na zakupy sprzętu. W latach 2018-2021 wyniosły one 1,3 mln zł .
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama