Negatywne stanowisko

30 listopada 2021
W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego przekazujące do zaopiniowania projekt aktualizacji. Korekty związane są ze zmianą standardu 23 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na podstawowego dotyczy dwóch zespołów działających na obszarze powiatu pszczyńskiego, stacjonujących w Pszczynie (zespół obejmujący teren Pszczyna miasto, Pszczyna obszar wiejski, Miedźna, Suszec, Goczałkowice-Zdrój) oraz Jastrzębiu-Zdroju (zespół obejmujący teren Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice).

Planowane zmiany uzasadniono pogłębiającym się i sygnalizowanym już wcześniej problemem braku lekarzy na rynku pracy we wszystkich segmentach ochrony zdrowia, co wpływa bezpośrednio na możliwość pozyskania lekarzy przez dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a tym samym zapewnienie odpowiedniej obsady w zespołach specjalistycznych. W piśmie powołano przygotowane przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach analizy wskazujące, iż braki lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego nie mają charakteru incydentalnego lecz w zasadzie permanentny. Obecnie trwają prace nad skutecznym przeprowadzeniem postępowania zmierzającego do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego na kolejne lata.
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego nie wyraził zgody na proponowaną zmianę standardu zespołów ratownictwa medycznego zaznaczając, iż spowoduje to obniżenie standardu obsługi pacjentów i negatywnie zaopiniował przedłożoną aktualizację Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jednogłośnie przyjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama