Honorowy Obywatel Gminy Kobiór

30 listopada 2021
Rada Gminy Kobiór podjęła uchwałę o nadaniu tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Kobiór" proboszczowi kobiórskiej parafii księdzu kanonikowi Damianowi Suszce. Urodził się 14 lutego 1961 roku w Istebnej. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przyjął 31 stycznia 1987 roku święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Jako wikariusz posługę pełnił w parafiach: św. Michała Archanioła w Suchej Górze (1990-1992), Wszystkich Świętych w Pszczynie (1992-1995), św. Małgorzaty w Lyskach (1995-1996). W latach 1996 -2011 był dyrektorem i rekolekcjonistą Ośrodka Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej. Jednocześnie od 2005 roku pełni funkcję kapelana Oddziału Górali Śląskich.

Od 3 lipca 2011 roku ksiądz Damian Suszka jest proboszczem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze. W tym samym roku uzyskał godność kanonika honorowego katowickiej Kapituły Metropolitalnej. We wrześniu 2018 roku został ekonomem archidiecezji katowickiej. Był członkiem Komisji ds. Ekonomicznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W dniu 28 września 2021 nadano księdzu Damianowi Suszce tytuł kanonika gremialnego. Jest to pierwszy w historii kobiórskiej parafii proboszcz, któremu nadano ten zaszczytny tytuł.

Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kobiór uzasadniono tym, że w czasie swojej 10-letniej posługi w naszej parafii, ksiądz Damian Suszka dał się poznać jako skromny, życzliwy i wyrozumiały kapłan, na którego wsparcie mógł liczyć każdy mieszkaniec Kobióra. Swoją postawą, dobrym przykładem i działaniem przyczynił się do integracji naszej społeczności. Dzięki jego umiejętnościom, gospodarności i zaangażowaniu zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć służących mieszkańcom i mających duży wpływ na funkcjonowanie parafii oraz poprawę wizerunku naszej gminy. Było to między innymi dokończenie budowy domu parafialnego i obiektów gospodarczych, przebudowa kaplicy cmentarnej oraz remont kaplicy św. Antoniego na Osiedlu. Dzięki jego aktywności oraz dobrej współpracy z gminą pozyskano środki unijne na budowę parkingów w rejonie kościoła i cmentarza. Pełniąc jednocześnie wiele dodatkowych funkcji przyczynił się do promocji naszej miejscowości szeroko poza jej granicami.

Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości połączonych z jubileuszem 30-lecia odzyskania odrębności administracyjnej przez gminę, Rada Gminy Kobiór uhonorowała wieloletnich działaczy samorządowych i organizacje, które swoim wkładem w sposób istotny przyczyniły się do rozwoju i promocji gminy. Tytuł oraz statuetkę „Zasłużony dla Gminy Kobiór” w dziedzinie: „działalności społecznej i samorządowej oraz rozwoju gminy” nadano: Czesławowi Świerkotowi, Stefanowi Rytowi oraz Joachimowi Rygule, Ochotniczą Straż Pożarną w Kobiórze w dziedzinie „działalności społecznej i samorządowej” za ich nieustanną służbę ofiarność i zaangażowanie, Koło Gospodyń Wiejskich w dziedzinie „działalności społecznej i samorządowej” za działalność na rzecz tutejszej społeczności oraz promocję gminy. W dziedzinie: „kultury i sportu” uhonorowano: Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” Kobiór za krzewienie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród najmłodszych i promocję Kobióra oraz Chór „Harmonia” zaliczany jest do elitarnego klubu najstarszych chórów i orkiestr w Polsce, który przez ponad 100 lat przekazywał z pokolenia na pokolenie miłość do polskiej pieśni oraz krzewił przywiązanie do śląskich tradycji patriotycznych.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama