Wolontariusz Roku 2021

19 grudnia 2021
5 grudnia w Pszczyńskim Centrum Kultury odbyła się Gala Wolontariusz Roku 2021 Gminy Pszczyna. W tym roku wręczonych zostało 40 wyróżnień. - Bardzo dziś potrzebujemy świadków dobroci, czułości i bezinteresownej miłości. Postawcie na miłość i z nią udawajcie się na peryferia naszego miasta, które często wypełnione są samotnością, smutkiem, wewnętrznymi ranami i utratą smaku życia. Swoimi słowami i czynami wylewacie olej pocieszenia i uzdrowienia na zranione serca. Tylko w ten sposób uratujemy Nadzieję, bez której trudno żyć i myśleć o przyszłości. Starajmy się zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastaliśmy - mówiła podczas niedzielnej gali Marcelina Leki, radna Rady Miejskiej w Pszczynie, pomysłodawczyni wyróżnień dla wolontariuszy.

Pierwszą grupą nagrodzonych byli "Bohaterowie Maciusia" - 26 osób, które bardzo aktywnie włączyło się w zbiórkę środków na terapię genową Maciusia. W 2020 roku odbyła się pierwsza tego typu akcja w pszczyńskiej gminie. Zakończyła się ona sukcesem dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, w tym osób indywidualnych szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych, które w jakikolwiek sposób pomogły zebrać potrzebne środki. 10 osób zostało wyróżnionych indywidualnie. Ponadto wyróżniono dwie organizacje. Tytuł Super Wolontariusza odebrały Sandra Musiolik i Emilia Wójcik. Wyróżnieni dobroczyńcy:
Nagrodzeni:
Justyna Czernecka, Katarzyna Gałka, Bożena Cebula, Arkadiusz Rakowski, Hanna Hochuł, Liliana Czernecka, Izabela Kuszek, Renata Janosz, Rodzina Bogoczów: Magdalena, Paweł, Jan, Monika Michalik, Barbara Sitek- Potoczko, Beata Morawiec, Rodzina Biesów: Karol, Izabela, Matylda Tarnawska, Urszula Bies-Tarnawska, Mariusz Tarnawski, Rodzina Galochów: Roksana, Eliza, Mia, Ines, Anna, Karolina Olszowiec, Martyna Olszowiec, Łukasz Reclik, Leszek Pławecki, Zdzisław Spyra, Piotr "Łapers" Łapa, Michał Piech, Mariusz Stencel, Barbara Szweda, Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie, Rodzina Wojtalów, Barbara Strzoda.
Kategoria wolontariusze indywidualni
- Ryszard Hałas - organizator zbiórki darów dla: Domu Samotnych Matek w Wiśle Małej, dla seniorów, wspiera jadłodzielnię przy kościele Podwyższenia Krzyża, organizuje książki dla bibliotek w przedszkolu nr 2, biblioteki pedagogicznej, w roku 2020 wysprzątał las przy Brico Marche w Pszczynie.
- Marcin Manowski - inicjator działalności wolontaryjnej w środowisku lokalnym, angażuje wychowanków Zakładu Poprawczego w prace dla Ośrodka w Rudołtowicach, realizator projektów wolontaryjnych:
- Joanna Skrzypczyk, Katarzyna Wyroba - koordynatorki i inicjatorki szycia maseczek na terenie Gminy Pszczyna w czasie epidemii tzw. "Grupy Rudołtowice". W akcji wzięło udział 260 osób. Wykonano około 9 tysięcy maseczek, które trafiły do szpitali, przychodni, sklepów, służb mundurowych.
- Joanna Nadgórska - pracownik Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie, pedagog, organizator akcji charytatywnych min. wsparcie zbiórki na terapię genową dla Filipka, współpracowała z Omnibus w Pszczynie.
- Halina Stoppa - aktywny członek stowarzyszenia, corocznie reprezentuje gminę Pszczyna w olimpiadach UTW zdobywając medale, uczestniczy w zajęciach i szkoleniach, pełni funkcję starosty w kilku grupach UTW
- Aniela Szmit - wieloletni aktywny członek stowarzyszenia, uczestniczy w przedsięwzięciach Stowarzyszenia, wykonuje prace administracyjne przy organizacji zajęć fakultatywnych i imprez integracyjnych, uczestniczka senioralnych zawodów sportowych, projektów, szkoleń.
- Renata Kordasiewicz - Naczelnik Urzędu Pocztowego w Pszczynie Organizuje i wręcza co roku paczki mikołajkowe dla 100 podopiecznych PSONI - Domu Kulejących Aniołów, kompletuje paczki, robi zakupy do paczek, zbiera środki na ten cel.
- Marcela Jaromin - Goraus - przedstawicielka Śląskich Motocyklistek, organizuje zbiórki bierze udział w festynach i imprezach integracyjnych PSONI. W 2019 zainicjowała wydanie kalendarza, z którego dochód przekazano na rzecz PSONI - Domu Kulejących Aniołów.
- Michalina Wróblewska - wolontariuszka Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie od 2013 roku, współtworzyła zespół młodzieżowy hospicjum organizując warsztaty, szkolenia, pomagała w rozliczeniach tzw.1% dla hospicjum, uczestniczyła w kwestach, akcjach charytatywnych i koncertach, jest aktywnym wolontariuszem, osobą pełną ciepła, radości empatii.
Kategoria Stowarzyszenia
- Pszczyńska Grupa Motocyklowa - organizowanie imprez charytatywnych z poborem krwi.
- Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Czarkowie - zorganizowanie kiermaszów zbiórki na terapię genową dla: Maciusia, Olka Budzika i Filipka Cholewy, kiermaszu "Autobus dla Afryki"- zebrano 6 850 zł dla szkoły w Kamerunie, zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego poprzedzonego kampanią informacyjną w szkole i środowisku lokalnym, zbiórki nakrętek, baterii.
Super Wolontariusz
- Sandra Musiolik i Emilia Wójcik - uczennice Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im K. Miarki w Pszczynie zaangażowane w: przygotowanie filmów, przedstawienia o św. Jadwidze, jasełek, prowadzenie balu charytatywnego, Dnia Dziecka, zabaw w Zespole Szkół nr 3 w Starej Wsi, organizatorki Dni Autyzmu, konferencji o niepełnosprawności, pomagają w Ośrodku MB Różańcowa, udział w Czytaniu Bajek i Kreatywnej soboty dla dzieci.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama