Nagrody Burmistrza

19 grudnia 2021
15 grudnia w Pszczyńskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Pszczyny w dziedzinie kultury. W tym roku statuetki otrzymali: Klub Plastyków Zdrzadełko, Joanna Wiktorko, Wacław Kostrzewa, Stanisława Pistelok, Halina Rawecka-Czernik. - Państwa działalność jest doskonałą wizytówką gminy Pszczyna nie tylko w jej granicach, nie tylko w województwie śląskim. Są Państwo również wspaniałymi ambasadorami Pszczyny w kraju i za granicą. Gratuluję! - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol.

Klub Plastyków Zdrzadełko - klub Plastyków, później nazwany “Zdrzadełkiem”, rozpoczął działalność w czerwcu 1961 roku z inicjatywy ówczesnego inspektora oświaty w Pszczynie, Wincentego Witoszka. Pierwszym przewodniczącym został nauczyciel liceum ogólnokształcącego, Zbigniew Klimczak, kolejnym, nauczycielka przedszkola, Maria Foltys. Od 1995 roku Klub Plastyków jest związany z Pszczyńskim Centrum Kultury. Członkami Klubu byli i są przedstawiciele różnych zawodów. Łączy ich umiłowanie sztuki i działalność plastyczna. „Zdrzadełko” aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach artystycznych, aukcjach charytatywnych, konkursach, plenerach. Wielu członków może poszczycić się nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, a ich prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.
Joanna Wiktorko - od 27 lat zawodowo związana jest z Ogniskiem Muzycznym w Pszczynie, początkowo jako nauczyciel klasy fortepianu, a od 5 lat jako nauczyciel i dyrektor. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów muzycznych na ziemi pszczyńskiej, które odbyły się w minionym roku, m.in. koncertu charytatywnego dla szpitala powiatowego w Pszczynie, bicia gitarowego rekordu świata w parku pszczyńskim, w którym wzięło udział 120 gitarzystów z naszego powiatu, koncertów dla seniorów, zajęć muzycznych i audycji dla dzieci i młodzieży. Zaangażowanie pani Joanny zaowocowało wspaniałymi efektami pracy Ogniska Muzycznego, które przekuły się na liczne nagrody. Wspomnieć należy współpracę z Czesławem Mozilem przy projekcie artystycznym „Czesław Mozil i grajkowie przyszłości”, owoc projektu płyta, która otrzymała w 2020 roku prestiżową nagrodę Fryderyka w kategorii „Album roku. Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa”. We wrześniu zakończyły się uroczystości związane z obchodami 65-lecia działalności Ogniska Muzycznego w Pszczynie. Z okazji jubileuszu od początku roku zrealizowano wiele artystycznych wydarzeń. Część z nich została zarejestrowana w formie teledysków.”..
Wacław Kostrzewa - wydał kilkanaście tomików wierszy i jedną powieść „Gorące lato”. Jego wiersze zostały przetłumaczone na język angielski, czeski, ukraiński, hiszpański, bułgarski, rumuński. W ostatnim czasie tłumacz egipski przetłumaczył z języka angielskiego tomik „Dwie rzeki” na język arabski. Wacław Kostrzewa od 12 lat jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. O jego twórczości pisali Tadeusz Różewicz, Maciej M. Szczawiński, Józef Baran i profesor Wojciech Ligęza. Poeta jest też laureatem wielu nagród literackich, ostatnio otrzymał ogólnopolską nagrodę „Ianicius”. W minionym roku obchodzi 40-lecie pracy twórczej.
Stanisława Pistelok - urodziła się 1940 roku na Syberii, gdzie spędziła 6 lat. W kwietniu 1946 roku powróciła, razem z matką, z zesłania do Polski. Mieszkały w Szczecinie i Białymstoku. W latach 80-tych pani Stanisława przyjechała do Pszczyny. Aktualnie jest prezesem oddziału pszczyńskiego Związku Sybiraków, w którym działa od ponad dwudziestu lat, z wielką determinacją pielęgnując pamięć o Polakach, którzy przeszli piekło zsyłki na Sybir. Jest częstym gościem w szkołach, gdzie opowiada młodzieży o swoich przeżyciach na Syberii, inicjatorką wykładów otwartych poświęconych tematyce sybirackiej oraz pomysłodawczynią i współorganizatorką wystaw o Sybirakach. Z jej inicjatywy mamy w Pszczynie Dęby Pamięci w Parku Zwierzyniec, tablicę upamiętniającą deportację na Sybir na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie oraz ulicę Sybiraków. Za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru, Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróżniona Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej.
Halina Rawecka-Czernik - jest założycielką Zespołu Pieśni i Tańca „Rudołtowice”. Od 35 lat pełni w nim funkcję choreografa i dyrygenta. Zespół występował na przeglądach zespołów ludowych i festiwalach folklorystycznych w kraju otrzymując liczne nagrody, w tym Grand Prix. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku od kilku lat pełni funkcję dyrygenta chóru „Canto Grazioso”. Chór brał udział w licznych przeglądach zespołów artystycznych uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych organizowanych w województwie śląskim. Na przeglądach tych zespół każdorazowo otrzymywał nagrody i wyróżnienia. Występy chóru „Canto Grazioso” stanowią oprawę artystyczną wszystkich imprez organizowanych przez Pszczyński UTW, corocznie umilają uroczystości dla podopiecznych Domu Pomocy Opieki Społecznej w Pszczynie oraz w klubach seniorów i na spotkaniach osiedlowych dla osób starszych organizowanych w Gminie Pszczyna.
Po gali wręczenia nagród dla laureatów i publiczności wystąpiła Magda Steczkowska. Artystka zaśpiewała kolędy i pastorałki oraz wystąpiła z Orkiestrą Rozrywkową Ogniska Muzycznego w Pszczynie.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama