Oddana do użytku

14 stycznia 2022
Przez około 2 lata trwały prace modernizacyjne ponad 16 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 933 od skrzyżowania z DK-81 w Pawłowicach do ronda na ul. Żorskiej w Pszczynie. Roboty rozpoczęto się na przełomie września i października 2019 roku i zakończono się zgodnie z planem z końcem listopada 2021 roku. Obejmowały one przebudowę obiektów inżynieryjnych: mostów, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni drogowej.

22 grudnia droga została oddana do użytku, a w jej otwarciu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, biorąc udział w konferencji prasowej na placu przy kościele w Porębie. -Budujemy te drogi nie tylko po to, żeby pokazać naszą wiarygodność, sprawczość, sprawność działania. Budujemy przede wszystkim z szacunku dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa, z szacunku dla portfeli naszych obywateli, ponieważ dzięki nowym drogom skróci się czas przejazdu, poprawi się środowisko naturalne w miastach, dzięki temu będziemy w stanie przyciągać nowy biznes dla wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, z szacunku dla obywateli, zmniejszamy koszty paliwa, staramy się obniżać inflację na wszystkie możliwe sposoby. Złożyłem już jakiś czas temu wniosek do Komisji Europejskiej, na obniżony VAT do zera na podstawowe artykuły żywnościowe. Cały czas jeszcze nie mamy odpowiedzi stamtąd, ale robimy wszystko, sam prowadzę codziennie rozmowy, aby móc wdrożyć zerowy VAT - to będzie bezprecedensowe działanie nie tylko w Polsce, ale także całej Europie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Do początków inwestycji nawiązał Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski: - Bardzo się cieszę, bo pamiętam konferencję sprzed dwóch lat - tutaj, właśnie w tym miejscu, z udziałem premiera, który powiedział wtedy, że to jest DNA gospodarcze regionu. Te słowa się materializują, jeśli chodzi o wsparcie dla MŚP. W budowie tej drogi wykorzystano najnowsze technologie, które stosujemy tutaj na Śląsku, żeby efektywność wydatkowanych środków była jak największa. Ja się bardzo cieszę, przede wszystkim, że w terminie oddaliśmy drogę do użytku.
Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 240,2 mln zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 140,0 mln zł. - Droga ma bardzo duże znaczenie społeczne. Łączy ona się z drogą krajową nr 1, z DK-81, z autostradą A1 i DK-78. Jest to taki łącznik wschód-zachód dlatego, że tutaj w okolicy nie ma dróg krajowych, które by miały takie połączenie. Jak wspomniał pan marszałek, projektowany czas eksploatacji to 50 lat z uwzględnieniem nacisków obowiązujących w Unii Europejskiej. Wzdłuż tej drogi na całej długości jest wybudowany ciąg rowerowy, chodniki. To jest nowa funkcjonalność i w tym momencie społeczność lokalna, która niekoniecznie musi jeździć do autostrady tylko przemieszczać się miedzy ośrodkami zdrowia, sklepami, szkołami, może bezpiecznie korzystać z samochodów i rowerów - podkreslił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama