Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Rozmaitości

14 stycznia 2022
Jezioro Goczałkowickie - zbiornik wody pitnej. - Poraża w tej sytuacji, że tu i ówdzie od czasu do czasu można się natknąć na pływające w nim meblowe odpady, śmieci zauważyłem też w kilku miejscach na brzegu - pisze czytelnik. Odpady zostały porzucone w pobliżu brzegu zbiornika w Łące (dojazd z ulicy Dąbrowskiego). Problemem w powiecie pszczyńskim są też w lasach odpady szpecące otoczenie, a przede wszystkim nielegalne wysypiska śmieci stanowią poważny problem. Mimo ciągłych apeli o ochronę przyrody niektórzy wciąż tworzą takie dzikie wysypiska.

Na szczęście, nie wszystkim uchodzi to bezkarnie. Ostatnio dzięki działaniom policji, 28-letni sprawca usłyszał zarzut, do którego przyznał się częściowo. Sprawa dotyczyła wyrzucenia do lasu w Porębie elementów metalowych, betonowych, a także drewnianych. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, który według kodeksu wykroczeń może orzec karę grzywny. Ponadto Lasy Państwowe w związku z koniecznością usunięcia śmieci poniosły straty finansowe w wysokości prawie tysiąca złotych, a w związku z tym sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody i zapłacenia zadośćuczynienia, czyli nawiązki.
Policja apeluje, aby uważnie obserwować swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informować o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Zgłoszenia można dokonać w sposób anonimowy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Powstał także specjalny interaktywny formularz na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie).
Gmina dofinansowała
W 2021r Gmina Kobiór udzieliła dofinansowania do wymiany 100 kotłów węglowych starej generacji na kotły z ogrzewaniem ekologicznym w tym 94 kotły gazowe, 3 pompy ciepła i 3 piece elektrodowe. - Część mieszkańców wymieniła kotły na własny koszt lub z udziałem dotacji z programu „Czyste powietrze”. Możemy to już poczuć i zobaczyć w naszym otoczeniu - mówi Eugeniusz Lubański, wójt gminy. Kwota dotacji dla mieszkańców wyniosła łącznie ponad 495 tyś. zł Na to dofinansowanie Gmina uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 340 tyś. oraz dotację z Metropolii Górnośląsko Zagłębiowskiej w kwocie 93 440 zł.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama