Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Dorosłe, duże drzewa

14 stycznia 2022
Eksperci szacują, że jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków, to chyba mówi samo za siebie jak cenne są dla naszego otoczenia dorosłe, duże drzewa. W ocenie samorządowców w powiecie pszczyńskim z wieloma organizacjami ekologicznymi wypracowano bardzo dobre zasady współpracy. Dobrym przykładem, zdaniem naczelnik Marii Adamczyk, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie. jest współpraca przy remoncie ulicy Zdrojowej w Pszczynie. Kilkadziesiąt dębów rosnących przy drodze z Pszczyny do Goczałkowic było zagrożonych wycinką. Mieszkańcy zaniepokojeni inwestycją stanęli w ich obronie. Do działań włączył się Klub Gaja i część drzew udało się uratować. Władze powiatu słuchając głosu mieszkańców przeprowadziły raz jeszcze szczegółową inwentaryzację drzew, a wprowadzony nadzór przyrodniczy pozwolił przy przebudowie drogi ochronić te, których posadowienie w niedużym stopniu kolidowało z nowymi parametrami przebudowywanej drogi. W tym przypadku udało się ocalić aleję drzew, dzięki wspólnym wysiłkom wielu instytucji - zarządcy dróg, starostwa, ekologów oraz konserwatora zabytków

A jak jest z wycinkami w lesie? Przedstawiciel Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej wskazuje: - tak jednak było zawsze. Człowiek sadził las, aby z niego korzystać. Nie było jego celem stworzenie w całości lasów rezerwatowych, pod totalną ochroną. Oczywiście, cywilizacja przemysłowa zaszła do takiego punktu, w którym mamy wrażenie, że zmiany posunęły się za daleko i oczekujemy, że lasy będą ostoją naszego życia bliskiego naturze. Odpowiedzią na te niepokoje była idea zrównoważonego rozwoju. Każde drzewo przyrasta na pniu i ta masa w lesie stale się powiększa. W Nadleśnictwie Kobiór przyrasta znacznie więcej niż się tnie. W skali ogólnej, a przecież w kontekście przyrody tylko tak można myśleć, jesteśmy więc na plusie, choć gołym okiem tego nie widać. Widać tylko, że były wysokie drzewa, zostały wycięte, a w ich miejsce wsiedlono małe sadzonki. Las jednak na tym nie traci, a użytkowanie go jest nie tylko prawem, do którego przez Plan Urządzania Lasu, leśnik jest zobligowany, ale nawet powinnością człowieka, gdyż marnotrawstwo nie jest chyba cnotą. A życie bez drewna użytkowego jest dziś trudne do wyobrażenia. Wystarczy rozejrzeć się wokół... Czerpiemy z tego, co daje nam natura, przede wszystkim z drewna, z którego w sposób użytkowy korzystamy - dodaje Jacek Derek.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama