Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Bez taryfy ulgowej

14 stycznia 2022
Według Polskiego Alarmu Smogowego ponad 140 tys. starych pieców węglowych powinno było zostać wymienionych w woj. śląskim do końca minionego roku. Teraz ich używanie jest nielegalne. Uchwała antysmogowa Województwa Śląskiego nakazuje sukcesywną wymianę kotłów i wszystkie piece z datą od 2006 i starszą (lub bez wskazanej daty) nie mogą być używane od 1 stycznia 2022 roku. Stwierdzenie posiadania takiego pieca w czasie kontroli antysmogowych może skutkować nałożeniem kary.

Właściciele budynków, którzy po 1 stycznia nadal będą używać kopciuchów, muszą liczyć się z surowymi karami. Urzędnicy oraz strażnicy miejscy i gminni będą mogli m.in.: złożyć wniosek do sądu o ukaranie grzywną, która może wynieść do 5 tys. zł (strażnicy będą mogli na miejscu wypisać mandat do 500 zł) oraz zakazać używania pieca niespełniającego wymogów nowych przepisów. Na taryfę ulgową mogą liczyć tylko osoby, które zawarły umowę przyłączeniową do sieci gazowej lub ciepłowniczej, ale nie ze swoje winy nie zostały jeszcze podłączone; kupiły lub wpłaciły zadatek na zakup nowego źródła ciepła i oczekują na jego zainstalowanie; nie wymieniły kotła z powodu opóźnień w programach dedykowanych osobom ubogim energetycznie i niezaradnym życiowo.
Smog szkodzi naszemu zdrowiu i życiu, zabija w Polsce 40-45 tys. osób rocznie. Przenika do płuc, serca i mózgu. Trafia do układu moczowego. Szkodzi kobietom w ciąży, małym dzieciom i seniorom Śląskie należy do województw z najgorszym powietrzem w Polsce. Jeszcze w 2010 r. w Rybniku odnotowano 134 dni, gdy normy pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu zostały przekroczone. W roku ubiegłym było to już zaledwie i aż 68 dni. Akceptowalna norma wynosi 35. Wystarczy kilka bezwietrznych i mroźnych dni, a cały region dusi się smogiem. - Alerty w ciągu ostatnich tygodni dobitnie pokazują, że problem jest ogromny. Wciąż możemy liczyć tylko na wiatr i ciepłą zimę. Problem niskiej emisji zniknie dopiero, gdy wyeliminujemy pozaklasowe kotły oraz zaostrzymy normy paliw stałych stosowanych w kotłach piątej klasy - podkreśla Aleksandra Antes Szewczyk z Pszczyńskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga".
Kopciuchów ubywa, ale problem niskiej emisji nadal jest wielki i dużo zależy od tego, czy antysmogowe przepisy będą egzekwowane. Z badań prowadzonych przez PAS wynika, że 65 proc. mieszkańców woj. śląskiego popiera wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem. Wynik ten pokazuje, że oczekują od rządzących oraz włodarzy miast i miasteczek zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Aby uchwała antysmogowa była skuteczna, władze lokalne nie mogą markować działań, strażnicy miejscy nie mogą udawać, że w kotłowniach nie widzą zagrożenia.
Polski Alarm Smogowy (PAS) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował nowe informacje dotyczące liczby składanych wniosków na wymianę źródła ciepła i termomodernizację w programie "Czyste Powietrze" w 2 477 gminach w Polsce. Najnowsze dane obejmują III kwartał 2021 roku. Gminy powiatu pszczyńskiego w rankingu krajowym: Goczałkowice-Zdrój - 16 miejsce, liczba złożonych wniosków: 57, Pszczyna - 25 miejsce - liczba złożonych wniosków: 296, Suszec - 26 miejsce - liczba złożonych wniosków: 76, Pawłowice - 129 miejsce, liczba złożonych wniosków - 55, Miedźna - 161 miejsce, liczba złożonych wniosków: 44, Kobiór - 438 miejsce - liczba złożonych wniosków - 15.
Trudno jednak dokładnie policzyć, ile kopciuchów powinno przejść z końcem ubiegłego roku do historii. Brakuje dokładnych danych, szacunkowe z różnych źródeł to potwierdzają. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie bazą wszystkich źródeł ciepła w Polsce, dopiero się zapełnia. Na złożenie deklaracji właściciele budynków i zarządzający wspólnotami lub spółdzielniami mają czas do końca czerwca 2022 r. Z badań Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że o wspomnianej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) słyszała mniej niż połowa (44 proc.) osób mieszkających w domach jednorodzinnych w Śląskiem. To wskazuje, jak podkreślają aktywiści, na konieczność przeprowadzenia pilnych działań informacyjnych. Do obowiązkowego spisu pozostało zaledwie pół roku.
Ważnym instrumentem walki ze smogiem jest program "Czyste Powietrze", który ruszył we wrześniu 2018 r. Rządowy program został rozpisany na 10 lat. Za jego sprawą miało zostać wymienionych ponad 3 mln kopciuchów w całej Polsce. Do tej pory złożono blisko 373 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. W Śląskiem złożono ich ponad 62 tys. na kwotę 800 mln zł. W ostatnich miesiącach akcja przyspieszyła. Mieszkańcy regionu chcieli zdążyć przed końcem roku. Od początku 2021 do końca listopada złożono blisko 31 tys. wniosków.
Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”. Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru ma być podana w styczniu 2022 r.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama