Diety radnych, uposażenie włodarzy

14 stycznia 2022
W listopadzie i grudniu minionego roku podczas sesji rad gmin w powiecie pszczyńskim przyjęto uchwały dotyczące podwyżek zarobków starosty burmistrza, wójtów oraz radnych powiatowych oraz gminnych. Podwyżka wynagrodzenia dla samorządowców wynikają z wejściem w życie 1 listopada 2021 roku przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wskazano też granicę minimalną - zarobki nie mogą być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk. Górne granice diet, które przysługują radnemu w gminach powiatu pszczyńskiego w ciągu miesiąca przysługują w wysokości do: 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - tj. 3220,95 zł, 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców - tj. 2147,30 zł.

W większości gmin w powiecie rady skorzystały z nowych przepisów i podniosły uposażenie dla włodarzy, wysokość diet radnych, choć w poszczególnych gminach, w różnym stopniu wysokości. W Kobiórze postanowiono pozostać przy dotychczasowym uposażeniu.
W Radzie Miejskiej w Pszczynie wysokość diet dla radnych ustalono: radny biorący udział w pracach jednej komisji - 60% podstawy - 1932,58 zł, radny biorący udział w pracach dwóch lub więcej komisji - 65% podstawy - 2093,63 zł. przewodniczący stałej komisji - 70% podstawy - 2254,67 zł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 75% podstawy - 2415, 72 zł, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 80% podstawy - 2576,77 zł, przewodniczący Rady Miejskiej - 90% podstawy - 2898,86 zł.
W gminie Goczałkowice - Zdrój przewodniczący Rady Gminy z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje dietę w wysokości 100% podstawy - 2147,30 zł, wiceprzewodniczący 90% podstawy - 1932,57 zł, przewodniczący komisji (z wyjątkiem komisji doraźnej) 70% podstawy - 1503,11 zł, radny z tytułu wykonywania mandatu 50% podstawy - 1073,65 zł.
Radny w gminie Miedźna niebiorący udziału w pracach komisji - 35 proc. maksymalnej wysokości diety - 1127,00 zł, biorący udział w pracach jednej komisji - 40 % - 1288,00 zł, w pracach dwóch lub więcej komisji - 60 % - 1932, 00 zł, przewodniczącego komisji - 75 % - 2415,00 zł, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego rady - 85 % - 2737, 00 zł, przewodniczącego rady - 100 % maksymalnej wysokości diety - 3220,00 zł.
Rada Gminy Kobiór nie podejmowała jak dotąd uchwały dotyczącej podwyżek diet radnych, które pozostają na wysokości ustalonej uchwałą z dnia 27 czerwca 2019 r. Dieta przewodniczącego Rady - 950 zł, wiceprzewodniczącego Rady - 750 zł, przewodniczącego komisji stałych - 650 zł, pozostali radni - 500 zł.
W gminie Suszec dieta radnego niepełniącego dodatkowych funkcji wynosi 50 proc. maksymalnej diety - 1073, 65 zł, będącego przewodniczącym stałej komisji 65 % - 1395,70 zł,, wiceprzewodniczącego Rady 75 % - 1610,50 zł, przewodniczącego Rady 100% - 2147,30 zł, radnego będącego reprezentantem gminy w związku międzygminnym wzrasta o 8 % maks. wys. diety (czyli o 171,87 zł), ale nie może przekroczyć 100 proc maks. wys. diety, sołtys Suszca otrzyma od 1 stycznia 50 % maks. wys. diety - 1073,65 zł, pozostałych sołectw gminy Suszec - 966,29 zł.
Diety radnych w gminie Pawłowice wynoszą: przewodniczący Rady - 2013,10, wiceprzewodniczący - 1007 zł, przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności dieta dla zastępcy przewodniczącego komisji - 503 zł, radny - 252 zł za udział w posiedzeniu komisji, sesji, sołtys - 604 zł miesięcznie.
Diety dla radnych powiatu pszczyńskiego miesięcznie wynoszą dla: przewodniczącego Rady - 85% maksymalnej wysokości - 3103 zł, wiceprzewodniczącego - 70% - 2555 zł, nieetatowych członków Zarządu - 70% - 2555 zł, przewodniczących Stałych Komisji Rady - 55% - 2008 zł, sekretarza Komisji Rewizyjnej - 55% - 2008 zł, radnych niepełniących żadnej funkcji - 50% - 1825 zł.
Uposażenie włodarzy
Dla wójta lub burmistrza w gminie powyżej 15 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców - maks. poziom wynagrodzenia zasadniczego - 10 430 zł brutto, maks. poziom dodatku funkcyjnego - 3450 zł brutto; Dla wójta lub burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców - 10 250 zł brutto, maks. poziom dodatku funkcyjnego - 3150 zł brutto. W przypadku powiatów, w których liczba mieszkańców wynosi od 60 tys. do 120 tys. maksymalne wynagrodzenie starosty nie może przekroczyć 18 044,00 zł.
Wynagrodzenie zasadnicze dla Dariusza Skrobola, burmistrza Pszczyny wyniesie - 10 430 zł (maksymalna stawka dla burmistrza gminy tej wielkości), dodatek funkcyjny - 3 450 zł (maksymalna stawka dla burmistrza gminy tej wielkości), dodatek specjalny w stałej wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4164 zł. Niewiele od Burmistrza Pszczyny różnią się zarobki Gabrieli Plachy, wójta liczącej nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców gminy. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi - 10 250 zł brutto, dodatek funkcyjny - 3 150 zł brutto ( maksymalne stawki ), dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4 020 zł brutto. W porównywalnej liczbowo mieszkańców z Goczałkowicami gminie Kobiór składniki płacy wójta Eugeniusza Lubańskiego wynoszą: wynagrodzenie zasadnicze - 8 200,00 zł ( minimalne dla wójta gminy do 15 tys. mieszkańców, dodatek funkcyjny - 2 520,00 zł, dodatek specjalny - 3 216,00 zł. Wszystkie te stawki wójta Kobióra są minimalnymi dla wójta gminy do 15 tys. mieszkańców gminy.
W gminach dwukrotnie i blisko trzykrotnie ludnościowo większych od Goczałkowic - Zdroju wójtowie otrzymują następujące uposażenie. Wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka zawnioskował do rady, aby maksymalne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny zostały mu obniżone. Na jego zarobki złożą się: wynagrodzenie zasadnicze - 9 908,50 zł, dodatek funkcyjny - 3 277, 50 zł, - 3955, 80 zł. W gminie Suszec składniki płacy dla wójta Mariana Pawlasa wynoszą: wynagrodzenie zasadnicze - 9737,50 zł, dodatek funkcyjny - 2992,50 zł, dodatek funkcyjny - 3819,00 zł. Nowe wynagrodzenie dla wójta gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela to: wynagrodzenie zasadnicze - 9 283,00 zł, dodatek funkcyjny - 3 070, 00 zł, dodatek specjalny - 3 705, 90 zł. U Barbary Bandołym starosty pszczyńskiego wynagrodzenie zasadnicze to kwota - 9387,00 zł, dodatek funkcyjny - 3105,00 zł, dodatek specjalny - 3747,60 zł.
Oprócz podanych kwot staroście, burmistrzowi, wójtom przysługują dodatki stażowe za wieloletnią pracę, które nie są wliczane do pensji, o której mowa w ustawie.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama