Wybrali nowy zarząd

12 lutego 2022
Podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pszczynie dokonano wyboru nowego zarządu i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. W większości są nimi twarze z poprzedniej kadencji. W zarządzie obecnej kadencji zasiadają: Szymon Sekta - prezes, Iwona Kwiatkowska, Grzegorz Nogły - wiceprezesi, Tomasz Nowaczyk - sekretarz, Janusz Żmij - skarbnik, Jerzy Sodzawiczny - członek prezydium oraz członkowie zarządu: Dariusz Pudełko, Alojzy Tomaszczyk, Zofia Fołta, Janusz Beer, Grzegorz Kołoczek, Jan Krosny. Komisję Rewizyjną tworzą: Jerzy Cepiel - przewodniczący, Jacek Szymanowski - wiceprzewodniczący oraz Krzysztof Sosna - sekretarz. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali: Iwona Kwiatkowska i Grzegorz Nogły.

W powiecie pszczyńskim działa 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 15 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki zrzeszają 1500 strażaków-ochotników, w tym ponad 300 czynnych druhen i druhów. Przy OSP działa wiele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jedna orkiestra strażacka. Strażacy-ochotnicy biorą udział w wielu akcjach ratowniczych, zabezpieczaniu imprez i ćwiczeniach. - Na przestrzeni lat swojej działalności ochotnicze straże pożarne przekonują, że są szkołą społecznego wychowania. Mają do spełnienia coraz większą rolę w rozbudzaniu obywatelskich inicjatyw, kształtowaniu właściwych postaw i propagowaniu ochrony przeciwpożarowej - mówił Szymon Sekta.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama