Tunel i nie tylko

12 lutego 2022
Spółka PKP PLK przybliżyła szczegóły przetargu na modernizację linii kolejowej E65 na odcinka Tychy - Podg. Most Wisła. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 225 tygodni na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych tego odcinka. Czego według tych założeń można spodziewać się w Pszczynie za pięć - sześć lat, gdyby powiodła się zakładana koncepcja? Piszemy gdyby, ponieważ od dekad temat był poruszany bez widocznych efektów. Ostatnie, jak się wydawało, bliskie finalizacji były rozmowy przed planowaną budową centrum przesiadkowego, kiedy stanął temat skomunikowania ulicy Sokoła z wizją przyszłej Dworcowej. Przedstawiciele PKP snuli wizje i czas mijał, powiat nie chcąc stracić dotacji podjął decyzje o realizacji inwestycji nie mając pełnej wiedzy, jak w przyszłości będzie wyglądało połączenie Sokoła z Dworcową.

Pozostaje wierzyć, że obecne zamierzenia PKP PLK się zmaterializują. Skończy się stanie samochodów przed barierkami powstanie tunel, przebudowane zostaną istniejące przejazdy oraz stacja kolejowa. W ramach przebudowy linii kolejowej, zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami, ulica Dworcowa zostanie obniżona i poprowadzona pod wiaduktem kolejowym. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Dworcowej z ulicą Sokoła (niweleta ulicy Sokoła zostanie obniżona w celu dowiązania się do ulicy Dworcowej), natomiast skrzyżowanie z placem Dworcowym zostanie zlikwidowane. W ciągu ulicy Dworcowej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. Chodnik zostanie poprowadzony powyżej poziomu ulicy Dworcowej, czyli w tym przypadku zastosowano inne rozwiązanie niż na ulicy Bielskiej, gdzie pod wiaduktem chodniki są obniżone do poziomu jezdni. Po wschodniej stronie linii kolejowej w obecnym kształcie pozostanie skrzyżowanie ulicy Męczenników Oświęcimskich z ulicą Broniewskiego, natomiast skrzyżowania ulic Towarowej oraz Korczaka z ulicą Dworcową zostaną zlikwidowane. Dojazd do tych ulic będzie zapewniony projektowanymi drogami wzdłuż ulicy Dworcowej. Nad ulicą Dworcową powstanie też wiadukt drogowy łączący ulicę Towarową z ulicą Korczaka.
Przebudowa linii kolejowej obejmuje także modernizację istniejących przejazdów kolejowych. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe w ciągu ulic Katowickiej i Bieruńskiej. W obu przypadkach przewiduje się wymianę nawierzchni przejazdów na nawierzchnię zespoloną (płyty monolityczne żelbetowe). Zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy na ulicy Hallera. W tym miejscu powstanie przejście podziemne dla pieszych. Ta ostatnia koncepcja budzi zaniepokojenie u użytkowników tej drogi. Zwracają uwagę, że tunel trochę pomoże, aczkolwiek przy braku przebudowy skrzyżowania z DK1 na bezkolizyjny węzeł poprawa będzie tylko częściowa. - Chcą zamknąć przejazd na Hallera, jedyne miejsce gdzie idzie w miarę szybko można przejechać, wspaniały pomysł, aż chce się zaklnąć. Kiedy z centrum miast wyprowadza się ruch samochodowy, w Pszczynie na Dworcowej dojdzie do jego zwiększenia i większego smogu - to niejeden i nie odosobniony z przytaczanych przez mieszkańców argument.
Modernizacji poddana zostanie stacja kolejowa. Z infrastruktury obecnej pozostanie tu tylko zabytkowa wiata na peronie nr 1. Pozostałe elementy zostaną rozebrane i wykonane od podstaw. Powstaną nowe perony wraz z infrastrukturą (kosze, ławki, wiaty przystankowe, gabloty, tablice informacyjne). Peron nr 2 na odcinku 222 metrów przykryje wiata sektorowa. Konstrukcja w prostej formie geometrycznej ma nawiązywać do historycznej zabudowy dworca, w szczególności do wiaty zlokalizowanej przy peronie nr 1. Ważnym elementem przebudowy dworca będzie likwidacja archaicznej kładki nad torami. Dojście na peron nr 2 zostanie zapewnione przez przejście podziemne od strony placu Dworcowego po pochylni o szerokości 3,3m.
powrót

Aktualny numer

Numer 7 (8 czerwca 2022r.)

Reklama