Wznowienie robót

11 marca 2022
Od 1 marca ruch w obrębie skrzyżowania ulic Studzienicka - Katowicka - Dworcowa odbywał się będzie wahadłowo przy wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej. Ulica Studzienicka zostanie zamknięta dla ruchu kołowego tak jak miało to miejsce przed okresem zimowym. Utrzymany zostanie dojazd do posesji. Inwestycja polega na gruntownej przebudowie ul. Studzienickiej na odcinku 700 m oraz fragmentu ul. Katowickiej. Na skrzyżowaniu z ul. Katowicką i Dworcową powstaje rondo oraz oświetlenie. Przebudową został objęty chodnik, odwodnienie drogi, skrzyżowania oraz sieć uzbrojenia terenu. Koszt zadania sięga niemal 2,9 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tej pory wykonana została większość robót, w tym podbudowa jezdni, kanalizacja deszczowa, chodnik wraz ze zjazdami, zatoczki, miejsca postojowe. Ponadto ułożono dwie z trzech warstw asfaltobetonu na ul. Studzienickiej. Zgodnie z umową wykonawca powinien dokończyć prace w ciągu 2 miesięcy

powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama