Znaleźli schronienie w powiecie pszczyńskim

1 kwietnia 2022
Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem włodarzy powiatu i gmin, przedstawicieli komórek zarządzania kryzysowego, pomocy społecznej i psychologicznej, komendantów powiatowej policji i straży pożarnej, przedstawiciela straży granicznej i sanepidu, podsumowano dotychczasowe działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, omówiono działalność powiatowego magazynu pomocy humanitarnej oraz wsparcia psychologicznego dla uchodźców. Pomocy psychologicznej udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach

Według informacji Starostwa do 28 marca na terenie powiatu pszczyńskiego schronienie znalazło ponad 2 000 uchodźców z Ukrainy. Przygotowane zostały dla nich 24 obiekty zbiorowego kwaterowania, a w których dostępne są 663 miejsca. Do tej pory ze schronienia w tych obiektach skorzystało 784 obywateli Ukrainy, a aktualnie przebywa w nich niemal 600 uchodźców. Dane się zmieniają z dnia na dzień. W ostatniej dobie do zbiorowych obiektów zakwaterowania przyjęto 45 osób, a 12 zostało wykwaterowanych, udając się do innych miejsc. Punkty zakwaterowania uchodźców w swoich obiektach przygotowały samorządy: Gmina Goczałkowice - 21 miejsc, Gmina Pawłowice - 90 miejsc, Gmina Kobiór - 8 miejsc, Gmina Suszec - 72 miejsca, Gmina Pszczyna - 17 miejsc, a w najbliższym czasie 15 miejsc udostępni Gmina Miedźna. Uchodźców z Ukrainy przyjęły również parafie oraz goczałkowickie uzdrowisko, 380 miejsc udostępnili przedsiębiorcy. Uchodźcy kwaterowani są w hotelach, pensjonatach oraz budynkach mieszkalnych. Zorganizowane obiekty zostaną objęte porozumieniem z wojewodą, a pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pszczynie każdego dnia zgłaszają aktualną ilość wolnych miejsc i na tej postawie służby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego kierują na teren naszego powiatu kolejnych uchodźców. U rodzin w powiecie pszczyńskim przebywa obecnie niemal 1300 obywateli Ukrainy.
Przedstawiciele gmin zwracali uwagę na ogromne zainteresowanie wydawaniem numerów PESEL. W większości urzędów obowiązują zapisy, część gmin przyjmuje wnioski także w sobotę. Nie obowiązuje rejonizacja i wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnej gminie. Zgodnie z danymi posiadanymi i zweryfikowanymi przez Urząd Miejski w Pszczynie, na koniec ubiegłego tygodnia do gminy Pszczyna przybyło 967 obywateli Ukrainy. 357 osób przebywa w placówkach, które zostały udostępnione przez gminę i firmę wojewodzie śląskiemu. 610 uchodźców zamieszkało w kwaterach prywatnych. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i może zmieniać się w trakcie dnia. Podobnie jest z wnioskami o nadanie numeru PESEL. Ze względu na procedury związane m.in. ze skanowaniem linii papilarnych Urząd Miejski w Pszczynie w ciągu doby może obsłużyć ograniczoną liczbę osób. Od 16 marca w ciągu tygodnia numer PESEL otrzymało już 271 osób, które przybyły do Pszczyny z Ukrainy. Najwięcej wniosków przyjęto dotychczas 21 marca - 75. W celu sprawnej komunikacji z obywatelami Ukrainy w Urzędzie Miejskim zatrudniono tłumacza. Dzięki temu osoby, które zgłosiły się do Wydziału Spraw Obywatelskich zdecydowanie szybciej przechodzą proces rejestracji w systemie. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie uruchomiono punkt obsługi klienta dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie gminy Pszczyna. Osoby te mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, a także zasiłku rodzinnego. Dotychczas złożono ponad 100 wniosków.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 7 (8 czerwca 2022r.)

Reklama