Ma być przyjaźniej

1 kwietnia 2022
Patrząc na ukształtowanie i dostosowanie pszczyńskiego dworca kolejowego widać wyraźnie, że obiekt wyjątkowo nie sprzyja osobom z niepełnosprawnością czy o ograniczonymi sprawnościami ruchowymi, zwłaszcza kiedy przychodzi przemieszczać się po terenie peronów, kładki nad torami, ciągów komunikacyjnych pieszych. Teoretycznie osoby te mogą liczyć na niezbędną pomoc pracownika kolei. W praktyce już tak dobrze nie jest.

Osoby chcące skorzystać z tego rozwiązania skarżą się jednak, że pomimo wielu sygnałów dzwonka i długiego czasu oczekiwania nikt bramki pomiędzy peronami nie otwiera. - Mój przeszło 80-letni tata chory na serce po długim i bezskutecznym oczekiwaniu zdecydował się wspiąć na schody kładki. Po tym wysiłku nie mógł dojść do siebie - opowiada pani Alina. Osoby z niepełnosprawnościami od lat zgłaszają problem z poruszaniem się po pszczyńskim dworcu. Wśród nich jest też Anna Haupka. Młoda mieszkanka powiatu, mimo tego, że jest niewidoma, stara się żyć normalnie - studiuje, pracuje, opiekuje się bliskimi. Kilka razy w miesiącu pociągiem pokonuje trasę Pszczyna - Katowice. O ile, dzięki zapewnionej asyście podróż z dworca w Katowicach nie jest dla niej problematyczna, to poruszanie się po dworcu w Pszczynie stanowi ogromne, zagrażające wręcz jej życiu wyzwanie. W dodatku do tej pory nie zapewniano jej asysty w dotarciu na odpowiedni peron, pomimo tego, że każdy planowany przejazd zgłaszała telefonicznie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie internetowej PKP O pomoc w tej sprawie pani Anna zwróciła do pszczyńskiego Starostwa w październiku ubiegłego roku.
Tematem zajęła się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. To organ doradczy, który działa przy staroście pszczyńskim. Zaangażował się również pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady pisma z prośbą o wprowadzenie usługi asysty dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej na dworcu w Pszczynie wystosował zarówno do PKP, jak i do PLK. Sprawą zainteresowano także Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
Efektem starań pod koniec marca pochwaliło się Starostwo Powiatowe w Pszczynie. - Udało się - stwierdza.. Biuro Bezpieczeństwa Centrali PKP S.A w piśmie nadesłanym do starosty poinformowało, że „zgodnie z prognozami od 1 kwietnia 2022 r. w obszarze stacji PKP Pszczyna zostanie uruchomiony proces świadczenia usługi asysty dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się przez pracowników ochrony dworca”. Cieszy się też Grzegorz Kuczera, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, że działania rady przyniosły efekt - Jestem przekonany, że wprowadzenie tej usługi sprawi, że podróże z Pszczyny nie będą stanowiły już bariery w próbach samodzielnego funkcjonowania nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu.
Jak widać optymizm jest duży. Usługa asysty jeśli się powiedzie będzie dobrym krokiem na lepsze. Złagodzi ale nie uwzględni jednak wszystkich potrzeb niepełnosprawnych. Wciąż niektóre utrudnienia na pszczyńskim dworcu powodują konieczność korzystania ze wsparcia osób towarzyszących. Większość problemów z dostępnością kolejowych obiektów obsługi podróżnych powstało na etapie projektowania tych obiektów, gdy nie uwzględniono wszystkich potrzeb osób z niepełnosprawnością.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 7 (8 czerwca 2022r.)

Reklama