Postawili na kobietę

8 kwietnia 2022
26 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. W siedzibie przy ul. Katowickiej członkowie podsumowali ostatni okres działalności i wybrali nowe władze na trzyletnią kadencję. W zebraniu uczestniczyło 24 członków zwyczajnych Bractwa (na 27 uprawnionych). Członkowie zwyczajni, to członkowie którzy dysponują biernym i czynnym prawem wyborczym na walnym zebraniu. Z głosem doradczym udział brali również członkowie honorowi i wspierający. Kadencja ustępującego Zarządu, przedłużona o jeden rok z powodu pandemii, liczyła cztery lata. Zarząd pracował w składzie: hetman Tadeusz Żyła - prezes, Michał Beck - wiceprezes, Magdalena Piech - skarbnik, Edward Wójcik - sekretarz, Jerzy Piech - strzelmistrz, Teofil Kubis - zbrojmistrz, Bolesław Biolik - chorąży

Podsumowania działalności Bractwa za mijający okres w imieniu ustępującego zarządu dokonał Hetman Tadeusz Żyła. Hetman po prawie dwudziestu latach członkostwa w Bractwie i kilku kadencjach przewodzenia zarządowi postanowił od 1 marca zmienić swój status na członka honorowego, tym samym rezygnując z praw członka zwyczajnego. Sprawozdanie prezesa było pogłębione o całościowy przegląd działalności Bractwa przez ostatnie dwudziestolecie. Przebudowa strzelnicy, rozwój działalności sekcji młodzieżowej i sukcesy sportowe to tylko niektóre osiągnięcia. Nic dziwnego, że po wystąpieniu Tadeusz Żyła zbierał ze wszystkich stron zasłużone podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie, duże wsparcie materialne i finansowe, organizację różnych przedsięwzięć i reprezentację Bractwa i Pszczyny. Doceniając działalność ustępującego Hetmana zebrani podkreślali, że nadal liczą na dalszy udział w życiu brackim jako Członka Honorowego Bractwa. Tym bardziej, że potencjał Brata Tadeusza jako Europejskiego Króla Strzelców Historyczny dla Bractwa jest bezcenny.
Po części sprawozdawczej dokonano wyboru w tajnym głosowaniu wyboru nowego zarządu i przyjęcie uchwał wyznaczających ramy działalności bractwa na kolejny rok. Po raz pierwszy w historii Bractwa została kobieta, siostra Magdalena Piech. W skład nowego Zarządu weszły siostry i bracia zaproponowani przez Hetmana: Roman Pająk, Dominika Bania, Wojciech Siekiera, Jerzy Piech, Władysław Frydel, Remigiusz Sztauer. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Aleksander Dudek, Andrzej Koźlicki, Damian Kubera. Delegatami na Walne Zebrania Okręgu Śląskiego i Walne Zjednoczenia zostali: Piotr Furczyk, Roman Pająk, Jerzy Piech, Edward Wójcik.
Na koniec zebrania podjęto uchwały o nadaniu tytułów honorowych: tytuł Króla Elekta AD 2022 dla Brata Dariusza Skrobola, a Bratu Edwardowi Kani, jednemu z założycielowi Bractwa, bardzo zaangażowanemu w remont odzyskanej w latach 90 tych strzelnicy, nadano tytuł Członka Honorowego Bractwa.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama