Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Eko - działania

8 czerwca 2022
Powstał ogród Przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie powstał ekologiczny ogród sensoryczny. Uczniowie będą z niego korzystać podczas zajęć z integracji sensorycznej i innowacji pedagogicznej. Miejsce zostało podzielone na kilka części, w których znajdują się m.in. równoważnia, pajączek, ślady zwierząt, zakątek kwiatów oraz ścieżka sensoryczna. Dzięki zastosowaniu różnych faktur posłuży ona do stymulacji stóp. Znajdują się na niej m.in. piasek, drewno i kamienie. Pozostałe przedmioty umieszone w ogrodzie pozwalają ćwiczyć zdolność utrzymania równowagi, prawidłową postawę ciała, orientację w przestrzeni i precyzję ruchów. - Ścieżka ma walory poznawcze du tego stymuluje zaburzone zmysły uczniów naturalnie i wielozmysłowo. Wpływa na dotyk, wzrok, węch i słuch. Ćwiczy umiejętności związane z układem ruchu, w tym motorykę dużą i małą - mówi Grzegorz Kuczera, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

Ogród sensoryczny przy ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie powstał, dzięki zaangażowaniu pracowników w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajemy swoje ciało i otaczającą przestrzeń poprzez ruch, zmysły i muzyczne rytmy”. - W szkole mamy pracownię sensoryczną, chcieliśmy przenieść ją na zewnątrz, stąd pomysł na stworzenie ogrodu zmysłów - dodaje dyrektor szkoły.
Uwzględnić czynnik społeczny
Coraz większa jest chęć korzystania z lasu i jego okolic. Nadleśnictwo Kobiór, w porozumieniu z gminnymi samorządami, chciałoby udostępniać w szczególności te lasy, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców okolicznych gmin. Właśnie o takich szczególnie ważnych miejscach dla mieszkańców gmin otoczonych lasami kobiórsko-pszczyńskimi leśnicy z Nadleśnictwa Kobiór rozmawiali w cyklu spotkań z przedstawicielami samorządów: Łazisk Górnych, Orzesza i Wyr oraz starostwa powiatowego w Mikołowie. - Mamy jeden las, a kilka spojrzeń na jego temat - powiedział Marian Pigan, nadleśniczy w Nadleśnictwie Kobiór. - Prowadzenia lasu zgodnie ze sztuką leśną może się pokrywać z oczekiwaniami społecznymi, ale czasami może się z nimi wykluczać. Nie zawsze wiedza merytoryczna, argumenty praktyczne i naukowe są w stanie przechylić szalę racji nad argumentami opartymi na emocjach i przekonaniach. Ale nawet wówczas, gdy leśnicy wiedzą, że mają rację, należy w pewnych fragmentach lasu uwzględniać czynnik społeczny.
powrót

Aktualny numer

Numer 7 (8 czerwca 2022r.)

Reklama