Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Dlaczego to takie ważne?

8 czerwca 2022
Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Budynki istniejące w terminie do 30 czerwca 2022, w przypadku montażu nowego źródła ciepła w terminie 14 dni od zamontowania. Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r Do 30 czerwca właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). . Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. Dlaczego to jest obowiązkowe i ważne?

Celem stworzenia CEEB - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację ich głównej przyczyny, tj. emisji substancji powodujących smog. Dzięki szczegółowym danym o budynkach, CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Jak narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej będzie stanowił podstawę realizacji polityki niskoemisyjnej oraz bazę danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza. - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie dla nas bardzo pomocnym narzędziem w walce ze smogiem - podkreśla burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Przede wszystkim jasno wykaże liczbę kotłów, które należy wymienić w możliwie najszybszym terminie. To będzie również dla nas wskazówka, w jakim kierunku powinniśmy organizować wsparcie.
W gminach powiatu pszczyńskiego szersze informacje pojawiły się na portalach internetowych urzędów. W gminie Pszczyna, w pierwszym kwartale 2022 roku do mieszkańców wysłana została informacja w formie ulotek. Przygotowanych zostało ich aż 18 tysięcy, a dystrybucja została zaplanowana tak, aby wiadomość dotarła do jak największego grona osób. O konieczności wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od kilku miesięcy również przypomina Straż Miejska. Podczas kontroli palenisk, które prowadzi między innymi wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Referatem ds. Jakości Powietrza, informuje o obowiązkach dotyczących CEEB. Instrukcja, jak złożyć wniosek, przedstawiana jest także na zebraniach sołeckich i osiedlowych. Na stronie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na bieżąco publikowany jest ranking gmin. Gmina Pszczyna zajmuje obecnie (23 maja) 30. miejsce na 167 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego. Wśród gmin od 10 tys. do 50 tys. punktów adresowych Pszczyna jest pierwsza w czołówce samorządów w województwie śląskim.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 7 (8 czerwca 2022r.)

Reklama