Najwięcej dla Pawłowic i Powiatu

8 czerwca 2022
30 maja ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, wszystkie samorządy w Polsce, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. Województwo Śląskie otrzyma 95 mln zł. Miasto Katowice otrzyma prawie 77 mln zł, Ruda Śląska 65 mln zł, Siemianowice Śląskie 35 mln zł, Świętochłowice blisko 30 mln zł, czy Piekary Śląskie 23,5 mln zł. Do jednostek samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład trafi łącznie 30 mld

Tego samego dnia z samorządowcami w Pszczynie spotkał się poseł Grzegorz Gaża przedstawiając listę dofinansowanych inwestycji w poszczególnych gminach powiatu pszczyńskiego i powiecie pszczyńskim. - Bardzo się cieszę z przyznanych dotacji, bo przed nami kilka ważnych inwestycji. Niektóre wnioski nie zostały zaakceptowane, ale jeśli spojrzymy szerzej na wszystkie gminy i na to, jak wiele pieniędzy otrzymaliśmy jako powiat, to mówimy o dużym sukcesie. - skomentował poseł. Samorządy otrzymają:
Pszczyna
Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna - ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie. Łączna kwota dotacji: 5 000 000 zł. W ramach drugiego naboru gmina Pszczyna starała się również o; rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna (sołectwo Piasek); Modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w gminie Pszczyna tj. oczyszczalni cieków "Pszczyna" oraz oczyszczalni ścieków w Wiśle Wielkiej, na realizację których nie przyznano gminie funduszy.
Goczałkowice-Zdrój
Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu.
Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1. Łączna kwota dotacji: 10 632 305 zł.
Kobiór
Przebudowa dróg gminnych - ulic Błękitnej i Tuwima w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączna kwota dotacji: 5 000 000 zł.
Miedźna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Wola. Łączna kwota dotacji: 4 940 000 zł.
Pawłowice
Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego.
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Pawłowice.
Łączna kwota dotacji: 11 549 300 zł.
Suszec
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach.
Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Łączna kwota dotacji: 8 325 000 zł.
Powiat pszczyński
Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap1. Łączna kwota dotacji: 11 400 000 zł.
W oczekiwaniu na III edycję
Samorządowcy oczekują teraz na ogłoszenie jesiennych wyników naboru wniosków o dofinansowanie z trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, w której o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się samorządy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Gmina Pszczyna złożyła wnioski o przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Wiśle Wielkiej na potrzeby edukacyjne i społeczne (w tym przedszkole) oraz o rozbudowę istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama