Odrestaurowano

8 czerwca 2022
Zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie kościoła pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach. Prace w kościele w Pielgrzymowicach objęły strop, schody, drzwi i aneksy boczne kruchty (przedsionka) kościoła. W pierwszej kolejności ze ścian i stropu zostały usunięte dodane współcześnie nieestetyczne okładziny. Konieczna była wymiana części belek konstrukcyjnych lub ich umocnienie. Cała powierzchnia kruchty została odeskowana. Wyremontowano drewniane schody prowadzące na chór i skrzydła drzwiowe.

powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama