Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Otrzymały dofinansowanie

6 lipca 2022
Zdjęcie: Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających dofinansowanie odbyło się na Zamku w Ogrodzieńcu. Foto: M. Cichy 70 szkół z terenu województwa śląskiego otrzymało dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia’2022. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel blisko 2,8 mln zł - najwięcej w historii konkursu. Finał wraz z uroczystym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających dofinansowanie, odbył się na Zamku w Ogrodzieńcu. W plenerowej gali udział wzięło ponad tysiąc osób - zaproszonych gości, przedstawicieli gmin i miast oraz zwycięskich szkół, ale przede wszystkim uczniów z całego województwa. - Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 129 zgłoszeń, z których wybranych zostało 70 projektów. To już ósma edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, na które przeznaczono ponad 16,5 mln zł. .Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.
W gronie dofinansowanych projektów z powiatu pszczyńskiego na utworzenie "Zielonej Pracowni" czeki w wysokości po 40 tysięcy złotych otrzymały: I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie oraz Szkoła Podstawowa w Brzeźcach.
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie na utworzenie "Zielonej Pracowni” pozyskało łącznie 50 tysięcy złotych. W pierwszym etapie placówka prowadzona przez Powiat Pszczyński pozyskała 10 tys. zł na wdrożenie projektu pracowni "Uczeń - badacz planety". 7 czerwca w rozstrzygniętym II etap konkursu otrzymało dotację 40 tys. zł dofinansowania na wykonanie pracowni.
Pracownia zostanie wyposażona w nowy zestaw ławek i krzeseł oraz szafy i półki do przechowywania pomocy dydaktycznych. Ważnym elementem pomocnym w pracy nauczyciela będzie monitor interaktywny, który usprawni i uatrakcyjni zajęcia geografii. Dzięki zaawansowanej technologii uczniowie będą mieli możliwość pobierania notatek z lekcji na swoje urządzenia mobilne. To kolejna "Zielona pracownia", która powstanie w placówce prowadzonej przez Powiat Pszczyński. W ubiegłym roku w Zespole Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie została utworzona pracownia "Poznajemy i szanujemy przyrodę", w której odbywają się lekcje przyrody, biologii i chemii. Z kolei w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie, dzięki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach powstała nowoczesna szkolna pracownia fizyczno - chemiczno - ekologiczna "Z fizyką i chemią w stronę ekologii".
W gminie Pszczyna dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już wkrótce nowymi, nowocześnie wyposażonymi salami pochwalą się Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie oraz Szkoła Podstawowa w Brzeźcach.
W mieszczącym się na osiedlu Piastów Zespole Szkół nr 1 powstanie nowa pracownia biologiczno-ekologiczna. Warto podkreślić, że modernizacja i wyposażenie pracowni zostaną w całości zrealizowane ze środków WFOŚiGW, które szkoła pozyskała w ramach Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2022” (10 000 zł) oraz dotacji „Zielona Pracownia’2022” (40 000 zł).. - Projekt przewiduje remont pracowni, zakup nowych mebli, a przede wszystkim wyposażenie jej w nowoczesne pomoce dydaktyczne jak monitor interaktywny, trójokularowy mikroskop z kamerą, podłączoną do komputera, co umożliwi uczniom obserwację przebiegu mikroskopowania na ekranie monitora interaktywnego. Zakupione zostaną również zestawy preparatów mikroskopowych, modele, atlasy, mapy będące uzupełnieniem istniejącej bazy dydaktycznej - wymienia dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Joanna Pszonak. W pracowni powstanie kącik ekologiczny, wyposażony w stację pogody, zestaw eksperymentalny z zakresu energii odnawialnej, zestawy do badania jakości wody, gleby i powietrza oraz plansze edukacyjne i programy multimedialne. Jedna ze ścian pomieszczenia stanie się „zieloną żywą ścianą”. Na tle fototapety przedstawiającej las zostaną zamontowane skrzynki z żywymi roślinami. Pracownia ta będzie też miejscem, gdzie poza lekcjami biologii i przyrody, uczniowie będą poznawać podstawy ochrony środowiska i podnosić poziom świadomości ekologicznej. Będą zauważać negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska oraz uświadomią sobie znaczenie działań proekologicznych w życiu codziennym - zapowiada dyrektor. Dyrektor podkreśla, że uczniowie szkoły często angażują się w rozmaite projekty ekologiczne, jak np. Tydzień Edukacji Globalnej, konferencja szkolnego Klubu TEDx „Myśl globalnie. Działaj lokalnie” czy zbiórki makulatury i elektrośmieci. Szkoła bierze udział w akcjach ekologicznych jak Sprzątanie świata, Światowy Dzień Ziemi i „Nie dokarmiaj Smoga”; wspiera także schronisko dla zwierząt.
W nowoczesnej i dobrze wyposażonej pracowni biologiczno-ekologicznej uczniowie zyskają możliwość kształtowania umiejętności pracy w oparciu o doświadczenia i obserwacje. Uczniowie zainteresowani naukami przyrodniczymi będą mogli aktywnie przygotowywać się do egzaminów, konkursów, a także tworzyć projekty edukacyjne. Przy okazji warto wspomnieć, że Zespół Szkół nr 1 otrzymał także dotację w wysokości 7 350 zł w projekcie wolontariackim w ramach konkursu „Moje środowisko” organizowanego przez Fundację ING Dzieciom. Dzięki tym środkom powstanie w szkole pracownia plenerowa, w której znajdzie się mural pochłaniający dwutlenek węgla, a dla uczniów młodszych klas zainstalowane zostaną drewniane skrzynie na uprawy. Będzie to miejsce, gdzie będzie można przeprowadzać lekcje, zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne.
Drugą szkołą, która niebawem będzie mogła pochwalić się pracownią Zielone płuca - szkolny eko-zakątek jest Szkoła Podstawowa w Brzeźcach. Całkowity koszt realizacji projektu to 50 000 zł z czego 40 000 zł szkoła otrzyma w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a
- Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu sala nr 2 w naszej szkole zmieni się nie do poznania. Grupą docelową projektu są uczniowie klas 4-8. Dla uczniów w tym wieku ogromnie ważna jest forma przekazywania informacji. Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwoli uczynić proces nauki bardziej efektywnym oraz atrakcyjnym. Otworzy nowe możliwości poznawania świata nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez działanie, testowanie i wyciąganie wniosków - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźcach Marcin Piontek. W zielonej pracowni będą prowadzone lekcje przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, ale również matematyki i języka polskiego. Sala będzie wykorzystywana także w celu przygotowywania akcji ekologicznych przez wszystkich uczniów szkoły: Sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych, Światowy dzień drzewa oraz Czyste powietrze w mojej miejscowości.
Nie tak dawno podobna inwestycja została zrealizowana w Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie, a wcześniej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzionce.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama