Nowoczesne oświetlenia

6 lipca 2022
Burmistrz Dariusz Skrobol podpisał umowę na wykonanie inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje wymianę blisko 1000 opraw oświetleniowych. Inwestycja będzie polegała na modernizacji oświetlenia w oparciu o technologię LED. W ramach przedsięwzięciach zdemontowanych zostanie 966 opraw oświetleniowych wraz ze słupem i usuniętych 658 wysięgników. Zamiast nich w takiej samej liczbie pojawią się nowe wysięgniki i nowe LED-owe oprawy. - To bardzo ważna inwestycja. Przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Po drugie z racji zastosowanej technologii, pozwoli na oszczędności. Po trzecie jest bardziej przyjazna dla środowiska - wylicza burmistrz Dariusz Skrobol. Wymiana zostanie przeprowadzona zarówno w mieście Pszczyna, jak i w sołectwach. Nowe oprawy będą montowane także w: Brzeźcach, Łące, Piasku, Studzionce, Wiśle Małej i Wiśle Wielkiej. Prace wykona wyłoniona w drodze przetargu firma OBI COMPLEX z Żor. Wartość zadania wynosi 1 496 910 złotych.

Gmina Pszczyna jest jednym z beneficjentów i zarazem liderów marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach. 21 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczną edycję projektu, którego celem jest wsparcie zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. - Gratuluję wszystkim gminom, które do niego przystąpiły, uważam że to bardzo dobra inwestycja, na którą nigdy nie powinno zabraknąć funduszy. Cieszę się, że WORD-y środki, które zarabiają na egzaminach, przeznaczają na inwestycje służące bezpieczeństwu pieszych. Wypełniają w ten sposób swoje ustawowe obowiązki wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym. Tworzy się dobra praktyka, którą będziemy kontynuować w następnych latach ogłaszając kolejne nabory, by sukcesywnie poprawiać bezpieczeństwo na drogach. Będzie to także finansowa nagroda dla samorządowców najbardziej zaangażowanych w zadania z tego zakresu. Sosnowiec, Pszczyna i Ogrodzieniec są dziś liderami programu. - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.
Uczestnikiem spotkania był burmistrz Dariusz Skrobol. .- To, co charakteryzuje ten program to szybka ocena wniosku i szybka realizacja zadań - podkreślał burmistrz. - Przez takie inicjatywy i działania realnie zwiększamy bezpieczeństwo na drogach i wokół nich. Inwestycje w oświetlenie zmniejszają ryzyko wypadków z udziałem pieszych - zaznaczył. Burmistrz. Dzięki udziałowi w marszałkowskim programie poprawy bezpieczeństwa na drogach wkrótce przy przejściach dla pieszych w gminie Pszczyna pojawi się nowoczesne oświetlenie. Gmina złożyła dziesięć kolejnych wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych. Planuje się, że jeszcze w tym roku nowoczesne lampy pojawią się przy pięciu przejściach w Pszczynie: na ulicy Katowickiej na wysokości cmentarza Wszystkich Świętych, na wysokości cmentarza ewangelickiego, przy Muzeum Militarnych Dziejów Śląska, a także Bieruńskiej (w sąsiedztwie DK-1) i ulicy Dworcowej przy rondzie. Bezpieczeństwo poprawi się także w Łące na przejściu nieopodal szkoły i na wysokości skrzyżowania ulicy Turystycznej i Grottgera. W Ćwiklicach lampy pojawią się na ulicy Męczenników Oświęcimskich na wysokości budynku szkoły, w Brzeźcach na ulicy Ofiar Faszyzmu, a w Jankowicach na ulicy Żubrów w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kasztanową.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama