Zawarli porozumienie

6 lipca 2022
Powiat Pszczyński i Stowarzyszenie "Pszczyna Miasto Zielone" zawarły porozumienie o współpracy w zakresie powołania zespołu ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Głównym zadaniem powołanego w najbliższym czasie zespołu będzie konsultowanie pod kątem przyrodniczym inwestycji planowanych przez Powiat Pszczyński, opiniowanie doboru nowych nasadzeń oraz inicjowanie działań w kierunku zachowania cennej przyrodniczo zieleni.

Powołanie zespołu to zwieńczenie projektu w ramach akcji "Masz Głos" organizowanej przez Fundację Batorego, w której Stowarzyszenie "Pszczyna Miasto Zielone" uczestniczy od dwóch edycji. Anita Pala, prezes stowarzyszenia podkreśla, że to pierwszy zespół z udziałem stowarzyszenia, który zostanie powołany przy samorządzie i ma nadzieję, że nie ostatni.
- Dziękujemy za otwartość na głos mieszkańców i dialog społeczny. To duża szansa dla nas wszystkich. Widzimy i rozumiemy, że intencje są czyste po obu stronach, co daje świetny punkt wyjścia do pracy nad dobrą stroną otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy budować pozytywne wzorce i by nasza współpraca z Fundacją Batorego powodowała, że rozwój zaangażowania społecznego był coraz większy. Bo o to chodzi, by mieszkańcy danego miejsca, miasta czy powiatu czuli, że mają wpływ na to, co się dzieje - mówi Anita Pala.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama