Nawierzchnie ulic przebudowane

6 lipca 2022
Nawierzchnia ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach oraz Studzienickiej w Piasku została kompleksowo przebudowana. Oba zadania kosztowały niemal 9 mln zł.

15 czerwca odbył się odbiór końcowy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Pszczyński - przebudowy ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach. To droga powiatowa o długości ponad 2,2 km łącząca dwie drogi wojewódzkie DW 933 i DW 935. Zadanie polegało na przebudowie odwodnienia drogi, konstrukcji jezdni, poszerzeniu jej, przebudowie zjazdów do posesji oraz budowie chodnika dla pieszych. Łączna wartość zadania wyniosła niemal 6 mln zł. Zadanie to udało się zrealizować dzięki pozyskaniu 3 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych i wkładzie własnym w wysokości 3 mln zł, który Powiat Pszczyński sfinansował we współpracy z gminami - Pszczyna i Suszec.
Kilka dni wcześniej zakończyła się modernizacja ul. Studzienickiej w Piasku. To główne połączenie tej części miejscowości z DK1. Nawierzchnia ul. Studzienickiej została gruntownie przebudowana na całym odcinku. Przebudowany został chodnik, powstał także nowy odcinek ciągu dla pieszych po drugiej stronie drogi oraz nowe przejścia dla pieszych. Na skrzyżowanie ulic Studzienickiej, Katowickiej i Dworcowej powstało rondo. Prace objęły także przebudowę odcinka ul. Katowickiej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi przyległymi do obiektów handlowo-usługowych. Wykonane zostało nowe odwodnienie drogi, oświetlenie ronda, oznakowanie poziome i pionowe. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie wykonało na rondzie studnię pod przyszłą kanalizację sanitarną. Infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie kosztowało 2,9 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Aktualnie trwają prace przy przebudowie ul. Jedności w Studzionce o łącznej wartości 5,8 mln zł, Dworcowej w Piasku za 650 tys. zł, realizowana jest także budowa chodnika przy ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołowicach o wartości 1,9 mln zł. Trwają przygotowania do kolejnego zadania, jakim jest przebudowa dróg w gminie Miedźna, a jego szacunkowy koszt to 12 mln zł.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama