Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

EKO - działania

3 sierpnia 2022
„Śląskie. Przywracamy błękit”. Gmina Pawłowice dołączyła do programu „Śląskie. Przywracamy błękit”. Projekt ochrony powietrza działa przy finansowym wsparciu Programu Life Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy i miasta województwa śląskiego. Wartość całego projektu to ok. 76 mln złotych, w tym z dotacja programu LIFE wynosi 45 mln zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 mln zł, a pozostała część to środki własne samorządów oraz województwa śląskiego. Koordynatorem projektu jest Województwo Śląskie. Wsparcie merytoryczne zapewniają Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Śląski Ogród Botaniczny oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. W ramach projektu gmina Pawłowice utworzyła stanowisko Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu czyli tzw. ekodoradcy, którego zadaniem jest prowadzenie lokalnych działań edukacyjno-informatycznych, doradztwa dla mieszkańców w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej budynków, kontrola palenisk, a także poszukiwanie i wdrażanie działań i inwestycji służących ochronie powietrza.

Porozumienie o współpracy
Powiat Pszczyński i Stowarzyszenie "Pszczyna Miasto Zielone" zawarły porozumienie o współpracy w zakresie powołania zespołu ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Głównym zadaniem będzie konsultowanie pod kątem przyrodniczym inwestycji planowanych przez Powiat Pszczyński, opiniowanie doboru nowych nasadzeń oraz inicjowanie działań w kierunku zachowania cennej przyrodniczo zieleni. Zespół będzie opiniował realizowane przez Powiat Pszczyński inwestycje na etapie powstania projektu. -Chcemy wypracować kompromisy możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.
. Anita Pala, prezes stowarzyszenia podkreśla, że to pierwszy zespół z udziałem stowarzyszenia, który zostanie powołany przy samorządzie i ma nadzieję, że nie ostatni. - Bo o to chodzi, by mieszkańcy danego miejsca, miasta czy powiatu czuli, że mają wpływ na to, co się dzieje - podkreśla.
Otrzymają czujnik
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli znalazł się wśród 1 200 placówek, które otrzymają bezpłatny czujnik smogu i dołączą do projektu ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Dane zbierane przez czujniki umożliwią uczniom bieżące obserwowanie jakości powietrza, oraz pozwolą na wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian, które dokonują się pod wpływem czynników atmosferycznych.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama