Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Ekowyjazdy z Funduszem

3 sierpnia 2022
Zdjęcie - podpisanie z podpisem: Umowę podpisano u podnóża Beskidu Śląskiego - w Bielsku-Białej Wapienicy 672,5 tys. zł przeznaczy WFOŚiGW w Katowicach dla Śląskiej Chorągwi ZHP na wakacyjne wyjazdy dzieci z województwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie. Łącznie zorganizowane zostaną 63 turnusy dla 4 237 dzieci. - Dzieciaki będą wypoczywały bardzo aktywnie poznając przyrodę między innymi w trakcie wędrówek i wycieczek krajoznawczych W trakcie tych wyjazdów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej. To wpisuje się w naszą działalność prozdrowotną i ekologiczną - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Umowę podpisami przypieczętowali - Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu oraz hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy. Na wyjazdy 4 237 dzieci z terenu województwa śląskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska otrzyma 672,5 tys. zł, za co zorganizowane zostaną 63 turnusy. Obozy harcerskie będą się odbywały w miejscowościach czystych ekologicznie w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, łódzkim, śląskim, warmińsko - mazurskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim, kujawsko - pomorskim.

W czasie obozów ekologicznych, które potrwają do 28 sierpnia, prowadzone będą zabiegi profilaktyczno-lecznicze, turystyka rowerowa oraz zajęcia sportowe, a także zajęcia i konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej. Zorganizowane zostaną również spotkania z leśnikami i zwiady terenowe.
Zdjęcie z podpisem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. dofinansowuje również wyjazdy na: ”zielone szkoły” Z tej formy pomocy, z powiatu pszczyńskiego skorzystało 43 uczniów Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie / na zdjęciu /. Od 14 do 21 czerwca realizowane były zajęcia „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”. Wyjazd na „zieloną szkołę” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 900 złotych.
A,K.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama