Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Wskaźnik aktywności

3 sierpnia 2022
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował roczny ranking gmin w programie priorytetowym "Czyste Powietrze". W jego ramach sklasyfikował ponad dwa tysiące gmin w Polsce, które przystąpiły do współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i utworzyły punkty konsultacyjne na swoim terenie. 625 najlepszych otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne.

W rankingu wskaźniki aktywności wyliczono poprzez podzielenie liczby wniosków złożonych z terenu danej gminy przez ogólną liczbę budynków jednorodzinnych. Procentowy wskaźnik aktywności danej gminy umożliwił określenie jej miejsca w przyjętym zestawieniu. Dane dotyczące liczby złożonych wniosków zostały przekazywane według stanu na dzień 31 marca 2022 r., a liczone są od 1 kwietnia 2021 r. Informacje o liczbie budynków jednorodzinnych na terenie danej gminy zostały natomiast pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego.
Jak wypadły w tym zestawieniu gminy powiatu pszczyńskiego ? Najlepiej gmina Goczałkowice - Zdrój zajmując 11 miejsce. W programie "Czyste Powietrze" udział brało lub bierze 12,66% posesji. W okresie 1 kwietnia 2021 r. - 31 marca 2022 r. w Goczałkowicach złożono 210 wniosków na 1659 budynków jednorodzinnych. Wysoko też jest gmina Pszczyna - na 37 miejscu. Tutaj na 10 903 budynków jednorodzinnych mieszkańcy złożyli 901 wniosków (udział 8,26% domostw). Następnie, na 22. miejscu w rankingu znalazł się Suszec. Tam złożono 269 wniosków na 2 889 domów (9,31%). Na 66 miejscu w rankingu jest gmina Miedźna, gdzie mieszkańcy złożyli 187 wniosków na 2 799 domów (6.68 %). Pozostałe gminy - Pawłowice oraz Kobiór nie zostały ujęte w rankingu.
Gminy uczestniczące w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze” będą nadal wspierane finansowo w realizacji działań edukacyjnych, informacyjnych i organizacyjnych, skierowanych do mieszkańców w celu poprawy jakości powietrza na terenie ich „małych ojczyzn”. Prowadzone przez samorządy punkty konsultacyjno-informacyjne zyskają na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tysięcy zł. finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.
Tempo i skuteczność wdrażania programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego można otrzymać dotację na wymianę starego pieca i ocieplenie domu, w dużej mierze zależy od dobrej współpracy z gminami. Warto dodać, że do programu „Czyste Powietrze” zaproszone są wszystkie bez wyjątku gminy w Polsce. Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest tylko pisemne zgłoszenie samorządu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Wzory dokumentów, które można składać do wfośigw dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/ w materiałach „do pobrania”. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września 2022 r.. Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło. - Mniejsze zużycie energii to również mniejsze koszty i niższe rachunki do zapłacenia przez mieszkańców. Z kolei gminy zaangażowane w program „Czyste Powietrze” zyskują nie tylko lepszy stan powietrza, ale również zapewniają swoim mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne, co w obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej ma szczególne znaczenie zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnie zmiany pozwalają na uzyskanie nawet do 69 tys. zł dofinansowania przez osoby o najniższych dochodach, które chcą wymienić „kopciucha” na ekologiczne źródło ciepła i ocieplić swój dom.
M.R.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama