Sołtys i Towarzystwo wystosowali pismo

3 sierpnia 2022
Towarzystwo Miłośników Łąki w wydanej publikacji "Krzyże i kapliczki oraz figury świętych w krajobrazie Łąki": podkreśla, że te obiekty małej architektury są elementami przestrzeni o charakterze religijnym, społecznym i kulturowym, nierozerwalnie związanymi z tradycją. Ich bogactwo form odzwierciedla czasy, w których powstały, obrazuje zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni wieków oraz charakter miejsc, w których powstawały. Ich lokalizacja związana jest najczęściej z wydarzeniami ważnymi dla danej społeczności. Często pojawiały się na skrzyżowaniach dróg, stając się jednocześnie istotnym elementem orientacji w terenie.

W związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 939 (Łąka -Wisła Wielka) - Dariusz Grajcarek, sołtys Łąki oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Łąki wyrazili niepokój, że żadna z kapliczek nie została tutaj odpowiednio zabezpieczona przed rozpoczęciem prac ziemnych i skierowali w tej sprawie pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie, burmistrza Pszczyny oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. - Mieszkańcy Łąki z niepokojem obserwują realizację inwestycji, szczególnie w rejonie zabytkowych kapliczek i krzyży przy drodze DW 939. Jedna z kapliczek na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Wierzbową (kapliczka słupowa) uległa uszkodzeniu - nastąpiło pęknięcie oraz pochylenie na skutek prowadzonych robót ziemnych w obrębie kapliczki - piszą w petycji. Dalej stwierdzają: - Z obawą obserwujemy prace budowlane przy kolejnych 4 kapliczkach i krzyżach w samej tylko Łące. Pragniemy nadmienić, że żadna z kapliczek nie została zabezpieczona przed rozpoczęciem robót budowlanych, pomimo, że są one prowadzone przy samych kapliczkach (możliwe naruszenie fundamentu). Wszystkie kapliczki wpisane są do gminnej ewidencji zabytków jako obiekty małej architektury" W wystosowanym piśmie zwracają uwagę, że fundatorzy kapliczek często sadzili wokół nich drzewa, zazwyczaj lipy. W czasie realizacji inwestycji większość drzew zostało wyciętych, co wymaga zabezpieczenia środków na naprawę kapliczek i krzyży oraz przywrócenie stanu historycznego poprzez nowe nasadzenia, a w razie konieczności przesunięcie kapliczek dalej od drogi wojewódzkiej DW 939". -Prosimy o zwrócenie uwagi na kompleksowe zagospodarowanie terenu między ścieżką rowerową a kapliczkami" - podkreśla sołtys wraz z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Łąki. Wskazują oni m.in. na wysokie progi oraz zniszczenia dojść do kapliczek. Autorzy petycji poprosili również o zbadanie sprawy kapliczek w prowadzonej inwestycji, w tym sprawdzenie uzgodnień z konserwatorem oraz zabezpieczenie prawne obiektów.
A.K.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama