Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Pomniki przyrody

1 września 2022
Urząd Miejski w Pszczynie rozstrzygnął przetarg na przeprowadzenie inwentaryzacji 491 dębów szypułkowych, będących pomnikami przyrody oraz wykonanie badania tomograficznego 5 drzew pomnikowych. Drzewa objęte działaniami znajdują się przy ul. Cieszyńskiej 15 w Pszczynie (1 sztuka), ul. Korfantego i ul. Antesa w Pszczynie - na terenie szpitala (4 sztuki), przy ul. Łowieckiej w Pszczynie i Alei Dębowej w Piasku (486 sztuk). Termin zakończenia prac przewiduje się na koniec listopada.

Wykonanie inwentaryzacji będzie polegało na zebraniu danych podstawowych, zostaną określone cechy morfologiczne: korzeni - podniesienie bryły korzeniowej, redukcje, rozkład, owocniki grzybów, ograniczenie rozwoju, odziomka (uszkodzenia nabiegów, pędy regeneracyjne, pęknięcia, blizny, rozkład, owocniki grzybów, pnia - pochylenie, pęknięcia, blizny, ubytek pnia, rozkład, rozwidlenia, owocniki grzybów, szkodniki, korony - asymetria, jednostronne rozwiniecie, ubytek pierwotnej korony, przerzedzenie, ogłowienie, podkrzesanie. konarów - wygonienie, słabe wiązanie, posusz konarowy, wyłamania, blizny, szkodniki, owocniki grzybów, gałęzi i liści - jemioła, wyłamania, blizny, susz, chlorozy/nerkozy, szkodniki.
Drzewa zostaną sprawdzone też pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych. Zostanie przeprowadzona ocena stanu fitosanitarnego metodą alpinistyczną. Będą również wykonane zabiegi pielęgnacyjne. Specjaliści przedstawią też zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych. Każde drzewo rosnące w alei będzie oznaczone tabliczką z numerem, a pojedyncze drzewa oraz drzewa znajdujące się na początku alei, na skrzyżowaniach i na końcu alei - tabliczką "Pomnik przyrody". Zostanie także wykonany tomograf 5 drzew pomnikowych wraz z opracowaniem zaleceń dotyczących dalszego postępowania.
A.K.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama