Segregacja odpadów BIO

1 września 2022
Segregacja i konsekwencje Od maja. na terenie Gminy Suszec odpady ulegające biodegradacji odbierane są bezpośrednio z nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma wywozowa odpady weryfikuje, czy w pojemniku znajdują się prawidłowo posegregowane odpady.

Jak wynika z raportów i dokumentacji zdjęciowej przekazywanej przez firmę EKO z Rybnika, największy problem stanowi segregacja odpadów BIO. Odpady te wyrzucane są w foliowych woreczkach, które zanieczyszczają frakcje i uniemożliwiają produkowanie kompostu - zamiast stanowić surowiec, trafiają do odpadów zmieszanych. Postępując w ten sposób marnujemy cały trud i sens segregacji tej frakcji, zwiększamy koszty obsługi systemu gospodarki odpadami. Segregacja odpadów to ustawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Niewywiązywanie się z tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla każdego mieszkańca - naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty, wynosząca 75 zł od osoby, która ma charakter sankcji.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama