Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Pszczyńskie eko-sprawy

 • Konkurs Zielone Czeki

  13 maja 2022

  Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe czekają na laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej....

  więcej
 • EKO - działania

  13 maja 2022

  Deklaracje CEEB 25 kwietnia podczas akcji rozdawania sadzonek w Pszczynie przez Miejski Zakład Zieleni mieszkańcy mieli możliwość również uzyskać informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz programach obejmujących dofinansowania do wymiany kotłów. Na specjalnym stanowisku przygotowanym przez Referat ds. Jakości Powietrza oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie można było pobrać...

  więcej
 • Ścieżka edukacyjna

  13 maja 2022

  Zdjęcie - Fragment ścieżki edukacyjnej Obok Pokazowej Zagrody Żubrów w pszczyńskim Parku Zwierzyniec powstała nowa, ciekawa atrakcja - ścieżka edukacyjna wraz z urządzeniami do edukacji ekologiczno-przyrodniczej. - Ścieżka i urządzenia zostały usytuowane pomiędzy istniejącym zadrzewieniem , z zachowaniem bezpiecznej odległości od drzew. Zbudowana została przede wszystkim z myślą o najmłodszych, ale i dorośli znajdą...

  więcej
 • Spotkania informacyjne - webinar

  16 kwietnia 2022

  W obecnej sytuacji zawirowań na rynku gazu wielu inwestorów decyduje się na montaż instalacji pompy ciepła zamiast kotła gazowego, a zainteresowanie ich instalacją z roku na rok wzrasta u dokonujących termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Według danych opublikowanych przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła największe wzrosty sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2021 r. osiągnięto w segmencie pomp ciepła...

  więcej
 • Metropolia promuje zakładanie

  16 kwietnia 2022

  W Pszczynie kwietne łąki k mają coraz więcej zwolenników. Dzięki ich aktywności w propagowaniu ich zakładania, w ubiegłym roku powstały na kilku skwerach i pasach drogowych rozdzielających jezdnie. Najokazalej prezentuje się na ulicy Słonecznej. Rodzą się pomysły do zakładania kolejnych. Wiosna temu sprzyja. Do zakładania łąk kwietnych zachęca też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zapraszając organizacje...

  więcej
 • Tomy śmieci

  16 kwietnia 2022

  Koniec zimy, budząca się wiosna odkrywa ile potrafimy na łonie natury pozostawić w różnych jej miejscach pozostawić śmieci. Przyszedł czas na robienie porządków nie tylko we własnej zagrodzie ale też i poza jej płotem. Na niektórych osiedlach w Pszczynie „skrzyknęli” się niektórzy mieszkańcy, dla których nie jest obojętny krajobraz upstrzony czym do niedawna przykrywał śnieg i wyruszyli z workami. Do zbierania mieli...

  więcej
 • Eko - rozmaitości

  16 kwietnia 2022

  Fundusz pozytywnie rozpatrzył Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnie rozpatrzyła wniosek o udzielenie pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Pawłowice w roku 2022”. Dzięki pożyczce dofinansowana zostanie wymiana 200 sztuk źródeł ciepła. W ostatnim miesiącu, w ekopunkcie gminy Pawłowice udzielono 86 porad.

  więcej
 • To, co robimy na powierzchni, ma znaczenie pod ziemią

  8 kwietnia 2022

  22 marca, jak co roku obchodzony był Dzień Wody. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią tego globalnego święta jest uświadomienie relacji między roztropną i zrównoważoną gospodarką wodną. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być...

  więcej
 • Zielona Pracownia

  8 kwietnia 2022

  Zdjęcie; Wizualizacja pracowni "Uczeń - badacz planety" w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Pszczynie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął ósmą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” skierowanego do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z województwa śląskiego. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk...

  więcej
 • Eko - alarm

  8 kwietnia 2022

  Płoną trawy Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Zdarza się również, że...

  więcej
 • Kolejna edycja Programu „50 kW

  11 marca 2022

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił od 15 kolejną edycję cieszącego się dużą popularnością Programu „50 kW na start”, wspierającego zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zmianą w tegorocznej edycji jest dostępność Programu dla firm z terenu województwa śląskiego, niezależnie od ich wielkości.

  więcej
 • PRZYWRACANIE BŁĘKITU

  11 marca 2022

  NFOŚiGW przekaże blisko 26 mln zł dotacji dla Województwa Śląskiego na wdrażanie Programu ochrony powietrza w ramach unijnego projektu LIFE. Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, z NFOŚiGW w wysokości 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne samorządów i pochodzące z budżetu województwa śląskiego. - Cieszę się, że sygnał do zmian wychodzi ze...

  więcej
 • Gmina pozyskała dofinansowanie

  11 marca 2022

  Prawie 350 tys. zł otrzyma gmina Goczałkowice-Zdrój na termomodernizację budynku przy ul. Szkolnej 70. 25 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wójt gminy Gabriela Placha oraz Barbara Kwiatoń, skarbnik gminy podpisały umowę na dofinansowanie.

  więcej

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama