Forum samorządowe

 • Niezasadne i nieekonomiczne ?

  13 maja 2022

  Szanowny Panie Redaktorze Kilka miesięcy temu byłam na sesji Rady Miejskiej aby przedstawić zwyczajne, przyziemne problemy, nurtujące mieszkańców Pszczyny i okolic. Jedną z tych spraw, uważam pilnych, jest stworzenie grupy lub grup w mieście czy na osiedlach, pod nazwą np. złota rączka. W tym celu skierowałam do Pana Burmistrza pismo tej treści: „W imieniu starszych i samotnych mieszkańców Pszczyny zwracam się z...

  więcej
 • Nowoczesne przejścia dla pieszych

  11 marca 2022

  Zdjęcie: W Pszczynie podczas spotkaniu z dziennikarzami, marszałek województwa Jakub Chełstowski przedstawił szczegóły dotyczące realizacji programu 28 lutego w rejonie przejścia dla pieszych przy Zagrodzie Żubrów w Pszczynie odbyła się konferencja prasowa nt. Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące realizacji programu takie...

  więcej
 • Wybrali nowy zarząd

  12 lutego 2022

  Podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pszczynie dokonano wyboru nowego zarządu i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. W większości są nimi twarze z poprzedniej kadencji. W zarządzie obecnej kadencji zasiadają: Szymon Sekta - prezes, Iwona Kwiatkowska, Grzegorz Nogły - wiceprezesi, Tomasz Nowaczyk - sekretarz, Janusz Żmij - skarbnik, Jerzy Sodzawiczny - członek prezydium...

  więcej
 • Diety radnych, uposażenie włodarzy

  14 stycznia 2022

  W listopadzie i grudniu minionego roku podczas sesji rad gmin w powiecie pszczyńskim przyjęto uchwały dotyczące podwyżek zarobków starosty burmistrza, wójtów oraz radnych powiatowych oraz gminnych. Podwyżka wynagrodzenia dla samorządowców wynikają z wejściem w życie 1 listopada 2021 roku przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wskazano też granicę minimalną - zarobki nie mogą być...

  więcej
 • Honorowy Obywatel Gminy Kobiór

  30 listopada 2021

  Rada Gminy Kobiór podjęła uchwałę o nadaniu tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Kobiór" proboszczowi kobiórskiej parafii księdzu kanonikowi Damianowi Suszce. Urodził się 14 lutego 1961 roku w Istebnej. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przyjął 31 stycznia 1987 roku święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Jako wikariusz posługę pełnił w parafiach: św. Michała...

  więcej
 • Strumień pieniędzy dla samorządów

  3 listopada 2021

  Rządowy program Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych o wielkości powyżej 23 miliardów złotych na dofinansowanie z programów ma otrzymać w Polsce ponad 2 780 gmin, powiatów, miast i miasteczek. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta. Realizowany on jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank...

  więcej
 • Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego

  5 października 2021

  Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie powiatów oraz marszałkowie województw spotkali się na uroczystej Gali Finałowej Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”, by odebrać Certyfikaty i Znaki Jakości przyznane w Konkursie, zorganizowanym przez Quality Institute. Wzięli w niej udział liderzy samorządowi, reprezentanci świata nauki, biznesu oraz sektora ochrony zdrowia Laureaci Konkursu odebrali gratulacje, dyplomy...

  więcej
 • U nas już tego doświadczamy

  2 sierpnia 2021

  Uchwalając Studium czy Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które zmieniają charakter przeznaczenia terenów, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że prawo własności w polskim porządku prawnym nie jest prawem absolutnym. Ograniczeniu ustawowemu podlega sposób korzystania z niego. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o MPZP stanowi: Ustalenia MPZP kształtują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości....

  więcej
 • Doposażenia i akcje ratunkowe

  21 czerwca 2021

  W gminie Miedźna funkcjonują cztery jednostki OSP, trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Gmina zakupiła wyposażenie do szatni dla strażaków OSP Gilowice (zakupiono szafki, drzwi i materiały do remontu -prace wykonali strażacy we własnym zakresie), zakupiono także opony do samochodu pożarniczego Jelcz, a także z funduszu sołeckiego, zestaw poduszek pneumatycznych. Dla OSP Góra zakupiono dwustanowiskowy...

  więcej
 • Interpelacja radnej

  21 maja 2021

  Radna Rady Miejskiej Monika Rąba zwróciła się z interpelacją do burmistrza Pszczyny w sprawie zamontowania bezobsługowej, automatycznej toalety na osiedlu Piastów w Pszczynie. Szalet miałby się pojawić w okolicy placu zabaw przy ul. Dobrawy. Jak podkreśla radna, brak toalety w tym rejonie to jeden z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców problemów

  więcej
 • Nie żałują podjętych starań

  27 kwietnia 2021

  30 lat temu, 2 kwietnia Kobiór odzyskał odrębność administracyjną, straconą w 1977 roku, kiedy z dniem 1 lutego stał się częścią Tychów. Patrząc z perspektywy czasu, włączenie do wielkiego miasta spowodowało totalne zahamowanie rozwoju miejscowości. Nie mogli się z tym pogodzić mieszkańcy i na różny sposób przez lata próbowali odzyskać samorządową suwerenność. Czary goryczy dolał rok 1989, kiedy władze Tych...

  więcej
 • Zbiornik wielozadaniowy

  4 kwietnia 2021

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy 12 zbiorników retencyjnych, które są zaplanowane w ramach ochrony przeciwpowodziowej terenów południowej części Polski, dorzecze Wisły. W ramach działań technicznych wskazanych w projekcie zrealizowanych zostanie 10 polderów przeciwpowodziowych oraz 2 zbiorniki retencyjne w obszarze zlewni Górnej Wisły. Planowane obiekty położone są w obszarze województwa...

  więcej
 • Zwolnienie z opłaty

  4 marca 2021

  18 lutego na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, w obecnej sytuacji wsparcie finansowe mające na celu zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w branży gastronomicznej oraz utrzymanie...

  więcej

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama