Forum samorządowe

 • Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego

  5 października 2021

  Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie powiatów oraz marszałkowie województw spotkali się na uroczystej Gali Finałowej Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”, by odebrać Certyfikaty i Znaki Jakości przyznane w Konkursie, zorganizowanym przez Quality Institute. Wzięli w niej udział liderzy samorządowi, reprezentanci świata nauki, biznesu oraz sektora ochrony zdrowia Laureaci Konkursu odebrali gratulacje, dyplomy...

  więcej
 • U nas już tego doświadczamy

  2 sierpnia 2021

  Uchwalając Studium czy Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które zmieniają charakter przeznaczenia terenów, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że prawo własności w polskim porządku prawnym nie jest prawem absolutnym. Ograniczeniu ustawowemu podlega sposób korzystania z niego. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o MPZP stanowi: Ustalenia MPZP kształtują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości....

  więcej
 • Doposażenia i akcje ratunkowe

  21 czerwca 2021

  W gminie Miedźna funkcjonują cztery jednostki OSP, trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Gmina zakupiła wyposażenie do szatni dla strażaków OSP Gilowice (zakupiono szafki, drzwi i materiały do remontu -prace wykonali strażacy we własnym zakresie), zakupiono także opony do samochodu pożarniczego Jelcz, a także z funduszu sołeckiego, zestaw poduszek pneumatycznych. Dla OSP Góra zakupiono dwustanowiskowy...

  więcej
 • Interpelacja radnej

  21 maja 2021

  Radna Rady Miejskiej Monika Rąba zwróciła się z interpelacją do burmistrza Pszczyny w sprawie zamontowania bezobsługowej, automatycznej toalety na osiedlu Piastów w Pszczynie. Szalet miałby się pojawić w okolicy placu zabaw przy ul. Dobrawy. Jak podkreśla radna, brak toalety w tym rejonie to jeden z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców problemów

  więcej
 • Nie żałują podjętych starań

  27 kwietnia 2021

  30 lat temu, 2 kwietnia Kobiór odzyskał odrębność administracyjną, straconą w 1977 roku, kiedy z dniem 1 lutego stał się częścią Tychów. Patrząc z perspektywy czasu, włączenie do wielkiego miasta spowodowało totalne zahamowanie rozwoju miejscowości. Nie mogli się z tym pogodzić mieszkańcy i na różny sposób przez lata próbowali odzyskać samorządową suwerenność. Czary goryczy dolał rok 1989, kiedy władze Tych...

  więcej
 • Zbiornik wielozadaniowy

  4 kwietnia 2021

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy 12 zbiorników retencyjnych, które są zaplanowane w ramach ochrony przeciwpowodziowej terenów południowej części Polski, dorzecze Wisły. W ramach działań technicznych wskazanych w projekcie zrealizowanych zostanie 10 polderów przeciwpowodziowych oraz 2 zbiorniki retencyjne w obszarze zlewni Górnej Wisły. Planowane obiekty położone są w obszarze województwa...

  więcej
 • Zwolnienie z opłaty

  4 marca 2021

  18 lutego na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, w obecnej sytuacji wsparcie finansowe mające na celu zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w branży gastronomicznej oraz utrzymanie...

  więcej
 • Oddali hołd ofiarom, potępili hejt

  10 lutego 2021

  Zdjęcie: Na nagrobku w Miedźnej widnieje napis: „ W miejscu tym spoczywają ciała czterdziestu dwóch kobiet, mężczyzn i dzieci, więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, zamordowanych przez nazistów Przedstawiciele samorządów powiatu pszczyńskiego oraz gmin oddali hołd ofiarom Marszu Śmierci składając kwiaty i zapalając znicze w miejscach pamięci i zbiorowych mogiłach, które znajdują się w...

  więcej
 • Samorządowe budżety 2021

  17 stycznia 2021

  Powiat Pszczyński 112.694.223 zł po stronie dochodów i 119.782.160 zł po stronie wydatków - to kwoty uchwalonego budżetu powiatu pszczyńskiego na 2021 rok. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z kredytu. Jak podkreślał skarbnik powiatu, Marek Dutkowski, kolejny już rok, poziom subwencji oświatowej nie pokrywa bieżących wydatków...

  więcej
 • Betleiemskie Światło

  20 grudnia 2020

  17 grudnia do Urzędu Miejskiego w Pszczynie dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Jest ono symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju przynieśli pszczyńscy harcerze. Do jego uroczystego przekazania doszło podczas sesji Rady Miejskiej. Zapaloną świecę odebrali burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Szczotka. Pod koniec posiedzenia przewodniczący...

  więcej
 • MIESZKAŃCY DOKONALI WYBORU

  2 grudnia 2020

  9405 głosów oddali mieszkańcy w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. Ilość oddanych głosów za pośrednictwem strony www.obywatelski.pszczyna.pl wyniosła 5 990, za pośrednictwem kart do głosowania - 3 415. - Za nami kolejna edycja Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie zawiedli nas mieszkańcy, którzy złożyli wiele bardzo ciekawych propozycji. Nie ukrywam, że kwota 2,5 mln zł, która pozostała do...

  więcej
 • Kontakt z Burmistrzem

  6 listopada 2020

  W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii oraz zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 burmistrz Pszczny Dariusz Skrobol proponuje mieszkańcom kontakt za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Skype). Od kwietnia stale prowadzi również wideokonferencje z dziennikarzami.

  więcej
 • W Pszczynie za drugim razem

  3 lipca 2020

  Od 1 sierpnia w gminie Pszczyna za odbiór odpadów segregowanych stawka od osobę wyniesie 25,80 zł. Dotąd było 19,10 zł. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty. Wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc. W przypadku gospodarstw, w których śmieci nie są zbierane i odbierane w sposób...

  więcej

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama